Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Quyết định 644/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng 

Nhằm đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Qua hơn 6 tháng triển khai, ngày 20/11/2019 UBND tỉnh đã tổ chức sơ kết việc thí điểm thực hiện chuyển giao theo Đề án. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện thí điểm chuyển giao đối với các thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh gồm 10 lĩnh vực: Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; cấp huyện gồm 05 lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ và tiếp nhận, luân chuyển các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã liên thông tới cấp huyện, cấp tỉnh. Các đơn vị được chọn thí điểm đã thực hiện hướng dẫn, cung cấp các văn bản liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện, một số đơn vị còn chủ động chuyển giao thêm một số TTHC thuộc lĩnh vực không nằm trong Đề án. Nhân viên Bưu điện đã cơ bản đáp ứng được các quy trình trong việc tiếp nhận và trả kết quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ trì Hội nghị

Qua báo cáo, các đơn vị được chọn thí điểm (gồm 10 Sở; 04 huyện, thành phố và 01 thị trấn) đã trình bày những hiệu quả, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm tạo thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tinh giản biên chế, giảm tải công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất và khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư. Tuy nhiên, do mới tiếp nhận công việc, nhân viên Bưu điện chưa có kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Ngoài ra một số TTHC  được giải quyết liên thông trên phần mềm của các Bộ, ngành Trung ương nên chưa thể chuyển giao cho nhân viên Bưu điện; phần lớn người dân chưa hiểu và chưa sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích do tâm lý e ngại khi chuyển phát các giấy tờ có giá trị cao.

Đại diện Bưu điện tỉnh Lâm Đồng ông Vũ Xuân Việt - Giám đốc, báo cáo việc tiếp nhận nhiệm vụ, đến nay nhân viên Bưu điện đã chủ động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành thạo khoảng 88% trên tổng số TTHC của các đơn vị được chọn thí điểm. Còn 12% số TTHC chưa được tiếp nhận và trả kết quả là do các thủ tục này phức tạp, đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn mới tiếp nhận được. Trong 6 tháng triển khai, bưu điện đã chuyển phát an toàn 100% hồ sơ đến người dân, tổ chức đúng thời gian quy định, chưa để xảy ra sai sót. Lãnh đạo Bưu điện cũng đã quyết tâm đảm nhận và khẳng định hoàn thành các nhiệm vụ khi thực hiện chuyển giao trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thống nhất đề xuất, kiến nghị chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân về ý nghĩa của Đề án. Đối với những TTHC phức tạp cần tập huấn cụ thể cho nhân viên bưu điện nắm vững các quy định liên quan để có thể hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC… 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Yên đánh giá thành công, hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án, góp phần tiến tới xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong thực hiện giải quyết TTHC. Qua báo cáo và ý kiến của các đơn vị, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp rà soát các TTHC (các TTHC giải quyết 4 tại chỗ); nghiên cứu, xây dựng kinh phí hỗ trợ chuyển giao… Đối với ngành Bưu điện trong tỉnh cần củng cố, kiện toàn tổ chức, cơ sở vật chất, quy trình kiểm soát nội bộ, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến... Đồng thời, đề nghị chuyển giao các TTHC cấp tỉnh, cấp huyện đối với những đơn vị đã được chọn thí điểm kể từ ngày 01/01/2020; Tất cả các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chưa triển khai thí điểm sẽ chọn những TTHC phù hợp để chuyển giao (thời gian để nhân viên Bưu điện tiếp cận chuyển giao là 03 tháng); đối với cấp xã, Bưu điện tỉnh cần làm việc cụ thể và xác định xã nào có thể thực hiện được để đưa vào triển khai trong thời gian tới./. 
                                            Tin từ: Tuấn Anh

 Các tin khác