Kết quả thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành 

THÔNG BÁO

Điểm thi viết kỳ thi tuyển công chức tnh LâĐồng năm 2018

Thực hiện Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành kế hoạch thi tuyển công chức khối hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2018 và Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018.

Căn cứ kết quả điểm thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành của thí sinh dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018 thông báo:

1. Điểm thi viết môn kiến thức chung, môn chuyên ngành của 591 thí sinh dự thi ngày 09/12/2018 (có danh sách kèm theo)(Tải bảng điểm)

Điểm thi của thí sinh được niêm yết tại trụ sở  UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và đăng tải trên Website của Sở Nội vụ tại địa chỉ snv.lamdong.gov.vn.

2. Hội đồng nhận đơn phúc khảo của thí sinh từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 04/01/2019:

- Thí sinh nộp đơn trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng (Tầng 7, Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng), khi nộp phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Thí sinh nộp đơn qua đường bưu điện (kèm theo bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh); Hội đồng sẽ không giải quyết những đơn có dấu bưu điện nơi đi sau ngày 04/01/2019 hoặc những đơn không có bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh;

- Lệ phí phúc khảo 150.000đ/môn (theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Mẫu đơn đăng tải tại Website của Sở Nội vụ. (Tải mẫu đơn)

Thí sinh có khiếu nại, thắc mắc, đề nghị liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 0263.3834533.

 Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh biết, thực hiện./.

 Các tin khác