Thông báo dự thi 

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2018 thông báo:

1. Những viên chức có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này được tham dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2018. (TẢI DANH SÁCH)

Khi nhận được danh sách kèm theo thông báo này, viên chức dự thi đối chiếu, rà soát lại các thông tin trong danh sách, nếu có sự thay đổi về thông tin cá nhân, đăng ký thi ngoại ngữ hoặc được miễn thi môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng, đề nghị bằng văn bản kèm theo các giấy tờ hợp lệ (bản sao) gửi về Hội đồng thi (Sở Nội Vụ, liên hệ theo số ĐT: 02633.834533) trước ngày 25/11/2018 để xem xét, giải quyết và nộp bản chính cho Hội đồng thi để đối chiếu vào ngày đón tiếp viên chức dự thi.

2.  Về mức thu lệ phí dự thi:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, mỗi viên chức dự thi nộp phí dự thi là 500.000 đồng.

3.  Về thời gian thi, ca thi:

3.1. Giáo viên Mầm non: Ca 1 - bắt đầu từ 07h30 ngày 27/12/2018.

3.2. Giáo viên Tiểu học: Ca 2 - bắt đầu từ 13h30 ngày 27/12/2018.

3.3. Giáo viên THCS: Ca 3 - bắt đầu từ 07h30 ngày 28/12/2018.

* Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại phòng thi trước 30 phút.

4.  Địa điểm thi:

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng (39 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng).

5.  Những quy định đối với viên chức khi đi thi:

Những ngày tập trung theo thông báo của Hội đồng thi và dự thi được hưởng chế độ như đi công tác; được thanh toán lệ phí dự thi (Thí sinh tự sắp xếp nơi ăn, nghỉ).

Mang theo Giấy chứng minh nhân dân. Những người không có Giấy chứng minh nhân dân phải có một trong các giấy tờ sau: thẻ đảng viên, hộ chiếu, giấy phép lái xe (rõ ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi.

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2018 thông báo để Quý cơ quan hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi đối với viên chức tham dự kỳ thi.

Đề nghị Quý cơ quan có viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2018 sao chụp Thông báo dự thi này gửi tới các công chức, viên chức dự thi để biết và thực hiện./.

 Các tin khác