Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Quá trình phát triển
Lĩnh vực chuyên môn
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Công chức, viên chứcExpand Công chức, viên chức
Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Văn phòng
Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Văn bản hướng dẫn
Đánh giá CBCCVC
Quản lý hồ sơ CBCCVC
Tuyển dụng viên chức
Tin tức sự kiện
Tin nổi bật
Tin từ Bộ Nội Vụ
Tin trong ngành
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018
TTHC của Sở Nội vụ
Công khai ngân sách
Chương trình công tác
Nâng ngạch, thăng hạng
Thăng hạng Giáo viên 2019Expand Thăng hạng Giáo viên 2019
Tuyển công chức 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện download
Modify settings and columns
noimg Số lượt truy cập
Documents
  
View: 
313 Thông báo triệu tập thí sinh.pdf
313 Thông báo triệu tập thí sinhUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
26/12/2019 12:38 SAAdmin So Noi Vu
Danh mục tài liệu thăng hạng giáo viên.pdf
Danh mục tài liệu thăng hạng giáo viênUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/01/2020 12:40 SAAdmin So Noi Vu
Giấy mời khai mạc.pdf
Giấy mời khai mạcUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/01/2020 7:24 CHAdmin So Noi Vu
Lịch thi, ca thi,  phòng thi THCDNN.pdf
Lịch thi, ca thi, phòng thi THCDNNUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
30/12/2019 1:43 SAAdmin So Noi Vu
Lịch thi.pdf
Lịch thiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/01/2020 1:28 SAAdmin So Noi Vu
Nội quy.pdf
Nội quyUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
06/01/2020 7:24 CHAdmin So Noi Vu
QĐ_2642_Danh sách viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện dự thi.pdf
QĐ_2642_Danh sách viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn, điều kiện dự thiUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
23/12/2019 7:58 CHAdmin So Noi Vu
Thông báo danh mục tài liệu.pdf
Thông báo danh mục tài liệuUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
07/01/2020 12:40 SAAdmin So Noi Vu
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822393   Fax: (0263) 3834054
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ
© 2010 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng