Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ
Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở
Cơ cấu tổ chức
Danh bạ điện thoại
Quá trình phát triển
Lĩnh vực chuyên môn
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Công chức, viên chứcExpand Công chức, viên chức
Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ
Văn phòng
Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên
Văn bản hướng dẫn
Đánh giá CBCCVC
Quản lý hồ sơ CBCCVC
Tuyển dụng viên chức
Tin tức sự kiện
Tin nổi bật
Tin từ Bộ Nội Vụ
Tin trong ngành
Văn bản chỉ đạo
Văn bản của UBND tỉnh
Văn bản của Sở
Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đương thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2018
TTHC của Sở Nội vụ
Công khai ngân sách
Chương trình công tác
Nâng ngạch, thăng hạng
Thăng hạng Giáo viên 2019Expand Thăng hạng Giáo viên 2019
Tuyển công chức 2018
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thư viện download
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản lĩnh vực khác

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 4078 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
448/SNV-CCVC 19/05/2020 Thi thăng hạng CDNN giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2020
450/SNV-CCVC 19/05/2020 Thi nâng ngạch công chức lên Thanh tra viên chính, Kiểm lâm viên chính, Kế toán viên chính năm 2020
10/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
11/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
12/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
13/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
14/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Chi cục Kiểm Lâm thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
15/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
16/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
17/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
18/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
19/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sỏ TN&MT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
20/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
21/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở VTTT&DL tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
22/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
23/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
24/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
25/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
26/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
27/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Thanh tra tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
28/TB-SNV 10/04/2020 Thông báo giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Ban QL các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng năm 2020 và năm 2021
294/SNV-CCVC 06/04/2020 Báo cáo kết quả đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo gđ 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 theo NQ 09-NQ/TU
09/TB-SNV 01/04/2020 Xác nhận quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và DL tỉnh Lâm Đồng gđ 2020-2025
290/SNV-TCBC&TCPCP 01/04/2020 Xây dựng kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
75/QĐ-SNV 31/03/2020 Chuyển ngạch và xếp lương đối với CC ông Hoàng Thế Phong

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
 
TRANG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ - TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: Số  36 Trần Phú, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822393   Fax: (0263) 3834054
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trương Văn Hòa - Giám đốc Sở Nội vụ
© 2010 Bản quyền thuộc Sở Nội vụ - tỉnh Lâm Đồng