Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Giới thiệu Sở Ngoại vụ
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản UBND tỉnh
Tin tức - Sự kiện
Tin đối ngoại trong nước
Tin đối ngoại trong tỉnh
Sổ tay nghiệp vụ
Thông tin về Việt Nam
Lễ tân - Ngoại giao
Lãnh sự
Thông tin về các quốc gia và vùng lãnh thổ
Văn bản CĐĐH
Văn bản của Trung ương
Văn bản của tỉnh
Văn bản của Sở
Công khai ngân sách
Video
Lịch Công tác
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản điều hành của tỉnh

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 59 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
2216/QĐ-UBND 14/10/2019
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng
2340/QĐ-UBND 14/11/2018
Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại giao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng
22/CT-TTg 23/05/2017
Chỉ thị vể tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016
Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
54/2015/NĐ-CP 29/10/2015
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ
94/2015/NĐ-CP 16/10/2015
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP  ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
157/2015/TT-BTC 08/10/2015
Thông tư Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
72/2015/NĐ-CP 07/09/2015
Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
1704/QĐ-UBND 10/08/2015
Quyết định về việc phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
65/2015/NĐ-CP 07/08/2015
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
43/2015/QĐ-UBND 28/05/2015
Quyết định về việc xét, cho phép sử dung thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Lâm Đồng
19/2015/QĐ-UBND 19/03/2015
Quyết định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng
19/2015/QĐ-UBND 19/03/2015
Quyết định ban hành Quy định về việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế của tỉnh Lâm Đồng
31/2015/TT-BTC 12/03/2015
Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dung và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chon, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
113/2014/NĐ-CP 26/11/2014
Nghị định về quản lý HTQT về pháp luật
1518/QĐ-TTg 26/08/2014
Quyết định về việc rút ngắn thời gian thực hiện Quy trình ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước về hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
09/2014/TT-BTTTT 19/08/2014
Thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội
27/2014/QĐ-UBND 03/06/2014
Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24/2014/QĐ-UBND 21/05/2014
Quyết định ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
24/2014/QĐ-UBND 21/05/2014
Quyết định về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
31/NQ-CP 13/05/2014
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
2083/KH-UBND 29/04/2014
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020
04/2014/TT-BTTTT 19/03/2014
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
548/QĐ-UBND 17/03/2014
Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
548/QĐ-UBND 17/03/2014
Quyết định về việc quản lý, sử dung viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAMDONG FOREIGN AFFAIRS DEPARTMENT
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3821034 - Fax: (0263).3597000- Email: songoaivu@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://songoaivu.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này