Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc tại Lâm Đồng 
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, giáp ranh với các tỉnh: Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắc Nông, Đắc Lắk. Diện tích tự nhiên là 9.764,7 km2, toàn tỉnh hiện có 12 đơn vị hành chính gồm 10 huyện, 2 thành phố; dân số hơn 1,2 triệu người với 40 dân tộc anh em, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 21% dân số của tỉnh. Là tỉnh không có biển và biên giới quốc gia, nhưng Lâm Đồng có vị trí chiến lược hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng, nằm ở vị trí là cầu nối giữa Tây Nguyên và Đông Nam bộ, có quốc lộ 20 đi thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 27, 28 nối các tỉnh Nam Trung Bộ với Tây Nguyên. Năm 2011, được sự hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (mà trực tiếp là Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của Trung ương), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 4 - Quân chủng hải quân, công tác tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ:
Một số kết quả đạt được

Là tỉnh nằm sâu trong nội địa, không có đường biên giới và đường biển, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Thường trực Tỉnh ủy; ngay từ đầu năm 2011, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ đạo, xây dựng các hướng dẫn tuyên truyền về biển đảo; thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc; hàng tháng, kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền về các chủ đề trên cho Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy và các đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện và phóng viên thường trú thuộc các báo tỉnh bạn tại Lâm Đồng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở về: Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; chỉ đạo tuyên truyền các định hướng cơ bản về phát triển kinh tế biển đi đôi với nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh trên biển, bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và biển, đảo; thông tin định hướng kịp thời về công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và thông tin đối ngoại năm 2011; việc thực hiện Quyết định số 79/2010/TTg ngày 31/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 4 - Quân chủng hải quân tổ chức xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo tại 12 huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các trường học trên địa bàn tỉnh nhằm phổ biến các kiến thức cơ bản về biển, đảo; qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nắm bắt được những chủ trương chung cũng như tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về tình hình biển Đông và những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân đã phối hợp cung cấp nhiều tài liệu tuyên truyền về biển, đảo và hoạt động của bộ đội hải quân cho Ban Tuyên giáo các cấp. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao kiến thức thực tế về biển, đảo; về trách nhiệm, tình cảm của đội ngũ cán bộ tuyên truyền của Đảng đối với các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tư lệnh, Vùng 4 - Quân chủng hải quân triển khai tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng hải quân trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh như báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, các đài truyền thanh - truyền hình huyện đã xây dựng nhiều chương trình tuyên truyền về biển, đảo; đưa nhiều tin, bài về hoạt động của hải quân và bộ đội hải quân trên biển, đảo nhằm bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Nguồn: nghiencuubiendong.vn)

Về chủ đề thông tin tuyên truyền đối ngoại: Báo, đài, các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể đã kịp thời thông tin hoạt động của các đoàn ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế; các các nhân, tổ chức có yếu tố nước ngoài đến thăm và làm việc tại địa phương. Qua các hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tỉnh đã giới thiệu hình ảnh của Lâm Đồng đến với bạn bè quốc tế. Qua đó, làm cho lãnh đạo các cấp, các ngành và cán bộ nhận thức sâu sắc về công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như của địa phương. Từ đó chủ động tham gia tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh của cả hệ thống thông tin đại chúng thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

Công tác tuyên truyền đã có sự chuyển biến bước đầu cả về quy mô, hình thức lẫn nội dung tuyên truyền cho nên đã đạt được một số kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền  năm 2011 không chỉ hướng vào các cơ quan và lực lượng tuyên truyền mà còn mở rộng đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở thông qua các buổi nói chuyện thời sự chuyên đề về tình hình quốc tế; công tác phân giới cắm mốc; tình hình biển đảo cũng như qua các nguồn tài liệu của Trung ương và tỉnh biên soạn gửi về cơ sở để tuyên truyền… Tăng cường chủ động cung cấp thông tin, đặc biệt là công tác thông tin đối ngoại, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch và cơ hội.

Công tác tuyên truyền đã từng bước đổi mới về phương pháp tuyên truyền. Ngoài việc báo cáo trực tiếp tại hội nghị, với nội dung ngày càng ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng; các báo cáo viên còn sử dụng tranh ảnh, bản đồ, phim tài liệu nhằm minh họa sinh động cho bài giảng.

Nội dung tuyên truyền góp phần tạo sự chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chiến lược biển đi đôi với việc bảo vệ môi trường sinh thái biển, giữ gìn trật tự an ninh trên biển, đấu tranh với các hiện tượng xâm phạm vùng biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền các cơ sở pháp lý, bày tỏ phản ứng, đấu tranh dư luận, khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Với những sự kiện đột xuất, được đông đảo dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh quan tâm như: Vụ tàu Bình Minh 2 của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam bị tàu Hải giám của Trung Quốc cắt cáp khi đang khảo sát, thăm dò dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương của Đảng và Nhà nước ta xử lý về vấn đề này đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kịp thời cung cấp thông tin, chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở kịp thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp hội viên, đoàn viên nhằm định hướng tư tưởng và góp phần giải tỏa những bức xúc của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự ổn định chính trị - tư tưởng trong Đảng và trong xã hội… Cụ thể, ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức báo cáo thông tin thời sự nhanh tới cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cán bộ hưu trí; 12 huyện, thành phố và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức được 17 hội nghị thông tin thời sự tới cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các địa phương, cơ sở với trên 3.500 lượt người tham dự…

Khối các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của Trung ương, địa phương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện, thông tin thời sự, thông tin chuyên đề tới đông đảo học sinh, sinh viên nhằm định hướng tư tưởng về sự kiện này và khẳng định rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta; phê phán các quan điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch về vấn đề này. Các cơ quan báo chí như: Báo Lâm Đồng và Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; các tạp chí, bản tin; các trang thông tin điện tử của tỉnh đã đăng, phát lại hàng trăm tin, bài viết, phóng sự khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và định hướng dư luận đối với các vụ việc vi phạm trên.

Bên cạnh đó, qua các tài liệu được Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp đã giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên truyền đạt một cách chính xác, kịp thời về tình hình đối ngoại của Đảng và Nhà nước; vấn đề phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng; công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; giáo dục sâu rộng trong nhân dân về tầm quan trọng của biển, đảo, thềm lục địa; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và ổn định…

Hệ thống tài liệu tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại như: “Tình hình biển, đảo hàng quý”, “Thông tin tổng hợp tuần”, “Tài liệu tham khảo”, “Thông báo nội bộ”… do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân biên soạn và phát hành đều được Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập; cấp, phát, sao gửi tới cấp huyện. Đây là nguồn tư liệu chủ yếu để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại cơ sở sử dụng tuyên truyền về tình hình biển, đảo, phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại. Ngoài ra, các tạp chí như: Tuyên giáo, Báo cáo viên, Thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương); Tạp chí đối ngoại (Ban Đối ngoại Trung ương); Bản tin Thông báo nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)… cũng là nguồn thông tin tham khảo có giá trị.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo tại địa phương Lâm Đồng trong thời gian qua cũng còn nhiều hạn chế, bất cập như:  Lực lượng tuyên truyền về biển, đảo, phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại của địa phương còn hạn chế về kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ nên công tác tham mưu về công tác này chưa kịp thời và thường xuyên; nhận thức về công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại của một số cán bộ, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa tích cực, chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của biển, đảo. Coi vấn đề  thông tin đối ngoại và phân giới cắm mốc là công việc của các địa phương có biển và có đường biên giới; là công việc của Bộ, ngành cấp trên…

Nguồn thông tin, tư liệu, tài liệu tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại còn thiếu, về cơ sở còn chậm nên tính thời sự chưa cao. Trong khi đó, các nguồn thông tin từ các nguồn thông tin không chính thống đang được phát tán nhiều trên mạng internet rất khó kiểm soát và kiểm chứng được tính xác thực của thông tin; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc hiện chủ yếu vẫn tập trung trong đối tượng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, chưa thật sự triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới

Tiếp tục tuyên truyền và giáo dục sâu rộng, có hệ thống đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh Lâm Đồng về vị trí, vai trò chiến lược của biển Việt Nam đến năm 2020, đảm bảo vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, trên đất liền cũng như tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân của đất nước và địa phương trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền sâu rộng những nội dung chủ yếu của các định hướng phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; công tác phân giới, cắm mốc; thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân theo tinh thần hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Tăng cường tuyên truyền về tiềm năng kinh tế biển; kinh tế đối ngoại; kinh tế cửa khẩu Việt Nam đi đôi với việc bảo đảm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Ban Tuyên giáo các cấp ủy, các cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin; các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc; thông tin đối ngoại, đối ngoại nhân dân trong chương trình công tác hàng tháng, quý.

Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, nội dung, kết quả thực hiện các văn bản pháp lý về biển, đảo; phân giới cắm mốc mà Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng; về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông nhằm xây dựng môi trường hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay; tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo. Tuyên truyền sâu rộng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các chiến sĩ, các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên các vùng biên giới; biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Một số giải pháp thực hiện

Ban Tuyên giáo các địa phương và các đảng ủy trực thuộc tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại năm 2012.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động - phong trào, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác phim, ảnh, đề tài về biển, đảo; về các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biên giới, hải đảo; tổ chức giao lưu, kết nghĩa giữa bộ đội hải quân; bộ đội biên phòng và một số, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân; giao lưu đối ngoại nhân dân…

Các cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin, các trang thông tin điện tử của tỉnh cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ biên giới, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở cần xây dựng đề cương tuyên truyền miệng về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại; tăng cường tuyên truyền các nhân tố mới, các điển hình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; biên giới trên đất liền; hình thành hệ thống sách, báo, tạp chí, tài liệu tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại.

Đề nghị Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 - Quân chủng hải quân tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về biển, đảo; cung cấp tài liệu, băng, đĩa hình về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại; ngoại giao nhân dân một cách nhanh nhạy, kịp thời và thường xuyên cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng cũng như cán bộ làm công tác đối ngoại.

Tổ chức đoàn cán bộ làm công tác tuyên giáo và đối ngoại ở các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đi tham quan, tìm hiểu thực tế, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị hải quân tại Vùng 4 - Quân chủng hải quân; các đơn vị đóng quân tại khu vực biên giới; tổ chức đi công tác tại các đảo ven bờ và quần đảo Trường Sa; các tỉnh có đường biên giới với nước bạn để làm cơ sở thực tiễn, sinh động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về biển, đảo; phân giới cắm mốc và thông tin đối ngoại tại địa phương, đơn vị.

Đổi mới việc biên soạn tài liệu, lựa chọn chủ đề, nội dung, phương thức, cách thức tuyên truyền sát hợp với đối tượng, vùng miền, nhất là các tỉnh không có biên giới trên đất liền và không có biển như Lâm Đồng.

Nghiên cứu xây dựng và ban hành Quy chế quản lý các phóng viên báo chí nước ngoài đến địa phương hoạt động, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về công tác thông tin đối ngoại và giới thiệu một số mô hình tổ chức quản lý thực hiện tốt công tác này.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng trong việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại. Cần nghiên cứu, xây dựng chương trình ký kết phối hợp công tác giữa hai cơ quan nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại tại địa phương trong thời gian tới./.