Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Bộ máy tổ chức
Giới thiệu Sở Ngoại vụ
Cơ cấu tổ chức
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản UBND tỉnh
Tin tức - Sự kiện
Tin đối ngoại trong nước
Tin đối ngoại trong tỉnh
Sổ tay nghiệp vụ
Thông tin về Việt Nam
Lễ tân - Ngoại giao
Lãnh sự
Thông tin về các quốc gia và vùng lãnh thổ
Văn bản CĐĐH
Văn bản của Trung ương
Văn bản của tỉnh
Văn bản của Sở
Công khai ngân sách
Video
Lịch Công tác
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
noimg Số lượt truy cập

 Văn bản điều hành của Trung ương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 21 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
22/CT-TTg 23/05/2017
Chỉ thị về tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016
Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
54/2015/QĐ-TTg 29/10/2015
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ
94/2015/NĐ-CP 16/10/2015
Nghị định sửa đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
72/2015/NĐ-CP 07/09/2015
Nghị định về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
65/2015/NĐ-CP 07/08/2015
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
113/2014/NĐ-CP 26/11/2014
Nghị định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật
31/NQ-CP 13/05/2014
Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
145/2013/NĐ-CP 29/10/2013
Nghị định quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
777/QĐ-BNG 02/04/2013
Quyết định ban hành "Kế hoạch hành động của Bộ Ngoại giao triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020"
88/2012/NĐ-CP 23/10/2012
Nghị định quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
65/2012/NĐ-CP 06/09/2012
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
21/CT-TTg 06/08/2012
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-202
12/2012/NĐ-CP 01/03/2012
Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
01/CT-TTg 09/01/2012
Chỉ thị về một số biện pháp triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
111/2011/NĐ-CP 05/12/2011
Nghị định về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
04/CT-TW 06/07/2011
Chỉ thị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
208/QĐ-TTg 14/02/2011
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020
76/2010/QĐ-TTg 30/11/2010
Quyết định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
136/2007/NĐ-CP 17/08/2007
Nghị định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
33/2007/PL-UBTVQH11 20/04/2007
Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
SỞ NGOẠI VỤ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAMDONG FOREIGN AFFAIRS DEPARTMENT
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3821034 - Fax: (0263).3597000- Email: songoaivu@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://songoaivu.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này