Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

            + Trình bày được những kiến thức cơ bản về an toàn lao động trong quá trình thực hiện sửa chữa máy kéo công suất nhỏ;

            + Trình bày được những kiến thức về công dụng, cấu tạo, nguyên lý hoạt động và những hư hỏng thường gặp của các hệ thống và cơ cấu sau đây của máy kéo công suất nhỏ như: Cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống cung cấp nhiên liệu; Hệ thống làm mát, bôi trơn; Hệ thống điện; Hệ thống truyền lực; Hệ thống điều khiển và di động; Hệ thống thuỷ lực và cơ cấu treo.

- Kỹ năng:

            + Biết sử dụng an toàn và bảo quản các bộ dụng cụ tháo lắp, đo kiểm, bộ dụng cụ nguội, các thiết bị điện, các thiết bị nâng hạ, thiết bị có áp suất và nhiệt độ cao, phương tiện phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sửa chữa máy kéo công suất nhỏ;

+ Biết tháo lắp và kiểm tra được các hư hỏng của các chi tiết thuộc động cơ, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển và di động, hệ thống thuỷ lực và cơ cấu treo của máy kéo công suất nhỏ;

+ Sửa chữa được (gồm bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ) các hư hỏng của các chi tiết đơn giản thuộc động cơ, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống điều khiển và di động và cơ cấu treo của máy kéo công suất nhỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Thay thế được các chi tiết phức tạp, có độ chính xác cao của cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền, cơ cấu phân phối khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống làm mát, bôi trơn và hệ thống thuỷ lực của cơ cấu treo. 

- Thái độ:

               + Nghiêm túc trong học tập, thực hành;

               + Cẩn thận, chính xác trong các thao tác tháo lắp, kiểm tra và sửa chữa các hư hỏng của các chi tiết, cơ cấu của máy kéo công suất nhỏ;

               + Có ý thức bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

2. Cơ hội việc làm:

            Người học sau khi học xong chương trình nghề “Sửa chữa máy kéo công suất nhỏ” có thể thực hiện các công việc sau:

-          Trực tiếp sửa chữa máy kéo công suất nhỏ tại gia đình.

-          Làm thợ sửa chữa máy kéo công suất nhỏ tại các trạm sửa chữa máy kéo.

-          Tổ chức sửa chữa lưu động máy kéo công suất nhỏ cho người dân.

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

-          Thời gian đào tạo: 03 tháng;

-          Thời gian học tập, thi trên lớp:  12 tuần;

-          Thời gian thực học : 300 giờ;

-          Thời gian thi cuối khóa: 8 giờ.

2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu:

-          Mô - đun 1: 238 giờ, gồm:

            Thời gian học tập 228 giờ, kiểm tra định kỳ: 4 giờ, kiểm tra cuối mođun: 6 giờ;

-          Mô - đun 2: 62 giờ, gồm:

Thời gian học tập 54 giờ, thi cuối khóa 8 giờ (nếu chỉ học MĐ2, kiểm tra cuối mô - đun: 8 giờ).

 
--------------------------------
Chương trình cụ thể
Quyết định số 33/QĐ-SLĐTBXK về việc ban hành chươnh trình dạy nghề sơ cấp