noimg Số lượt truy cập
Văn phòng Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 0633 822 165 , 063 3 541 982 
Email:sldtbxh@lamdong.gov.vn 

Số TT

 

Họ và tên

 

Nhiệm vụ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Trần Văn Kết

Chánh văn phòng

 

 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám Sở về toàn bộ các mặt công tác Văn phòng Sở; phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát CBCC thuộc quyền thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ Văn phòng Sở; trực tiếp tham mưu Giám đốc Sở về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành; chủ động làm tốt công tác tổng hợp thông tin, tham mưu phục vụ lãnh đạo Sở chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các mặt công tác của ngành trên cả 03 lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

 

 

 

 

2

 

 

Lê Bá Chu

Phó chánh văn phòng

 

 

Trực tiếp phụ trách công tác tổng hợp, hành chính quản trị, cải cách hành chính, bộ phận một cửa văn phòng sở, bình đẳng giới, bộ phận thường trực tổ giúp việc cho Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của tỉnh. Quản lý, điều hành các mặt công tác Văn phòng Sở khi Chánh Văn phòng đi công tác vắng.

 

 

3

 

Trần Thị Vũ Huyền Thư

Chuyên viên

 

Trực tiếp làm công tác tổng hợp, theo dõi công tác bình đẳng giới , thành viên tổ giúp việc Ban vì sự tiến bộ của tỉnh.

 

 

 

 

4

 

 

Hoàng Thị Minh Chung

Chuyên viên

 

Trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa Văn phòng Sở gắn với rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, chủ động đề xuất sữa đổi, bổ sung cho phù hợp; quản lý hồ sơ cán bộ công chức, đề xuất nâng lương theo niên hạn và đột xuất cho cán bộ công chức viên chức, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hưu trí đối với cán bộ công chức, viên chức; xây dụng kế hoạch, đề xuất cử đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của ngành hàng năm.

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Phan Thị Huyền

Chuyên viên

 

Trực tiếp phụ trách công tác văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức, viên chức thuộc sở quản lý. Bộ phận thường trực Tổ biên tập trang thông tin điện tử, quản trị mạng, vận hành thông suốt văn phòng điện tử của Sở.

 

 

 

 

6

 

 Phan Thị Hoàng Hương

Kế toán

Trực tiếp làm công tác quản lý tài chính và tài sản nội bộ theo đúng quy định của pháp luật; chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ.

 

 

 

7

 

 

Nguyễn Thiên Ân

Lái xe

Trực tiếp quản lý phương tiện, lái xe  phục vụ Lãnh đạo Sở và các phòng đi công tác  đảm bảo tuyệt đối an toàn; sau mỗi chuyến công tác có trách nhiệm tổng hợp chứng từ thanh toán công tác phí và thanh toán tiền tạm ứng, tuyệt đối không được để nợ đọng dây dưa kéo dài. Việc thanh toán công tác phí, nhiên liệu và sửa chữa phương tiện phải bảo đảm tính tự giác trung thực.

 

 

8

 

Lê Hoàng Bảo

Nhân viên bảo vệ

 

Trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản cơ quan; kiêm nhiệm sửa chữa điện, nước của cơ quan bị hư hỏng; quét dọn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn viên cơ quan, hàng ngày làm vệ sinh phòng làm việc của Giám đốc, các phó Giám đốc, Văn phòng Sở và Hội trường họp.

 

 

 

 

 

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Trang liên kết
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG VÀ XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Địa chỉ: Tầng 7 Trung tâm hành chính tỉnh - Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt.
Điện thoại: 063.3822165 - Fax: 063.3836827 Email : sldtbxh@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://sldtbxh.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.