Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch & Đầu tư

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 109 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư (272025) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
2 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (271938) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
3 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (271959) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CN, VPĐD thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CN, VPĐD do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (271911) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (271937) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (272005) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
7 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (272072) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
8 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp (271940) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
9 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (271906) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
10 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội (271941) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
11 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư (272023) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
12 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ (271606) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
13 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (271958) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
14 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (272015) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
15 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (271936) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
16 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC (272019) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
17 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội (271607) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
18 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (271930) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
19 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (271929) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
20 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần (271928) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
21 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (271931) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
22 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác (271899) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
23 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (271887) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
24 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phňng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương) (271910) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
25 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) (271908) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Previous Page 1-25 Next Page
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng đăng ký doanh nghiệp
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
Báo đấu thầu
Văn bản QPPL
Khu công nghiệp
Download
Cổng thông tin doanh nghiệp
Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, P4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822311    Fax: (0263) 3834806
Chịu trách nhiệm chính: Đặng Trí Dũng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư
© 2009 Bản quyền thuộc Sở KH & ĐT - tỉnh Lâm Đồng
noimg Số lượt truy cập