Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Lâm Đồng

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 18 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (272036) ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (271987) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
3 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (271989) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
4 Chuyển nhượng dự án đầu tư (271999) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
5 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (271997) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
6 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (271995) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
7 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (271985) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
8 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (271983) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
9 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (271981) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
10 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) (271980) ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
11 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (271858) ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
12 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) (271857) ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
13 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 271856 ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
14 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án (271859) ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
15 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (272065) ĐẤU THẦU
16 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (272066) ĐẤU THẦU
17 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (272067) ĐẤU THẦU
18 Thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài (cơ quan khác) 272035 ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng đăng ký doanh nghiệp
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
Báo đấu thầu
Văn bản QPPL
Khu công nghiệp
Download
Cổng thông tin doanh nghiệp
Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, P4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822311    Fax: (0263) 3834806
Chịu trách nhiệm chính: Đặng Trí Dũng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư
© 2009 Bản quyền thuộc Sở KH & ĐT - tỉnh Lâm Đồng
noimg Số lượt truy cập