Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết Cấp huyện

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 21 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (271978) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (272043) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) (271968) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
4 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (271977) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (272042) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
6 Đăng ký khi hợp tác xã chia (271964) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất (271966) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập (271967) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
9 Đăng ký khi hợp tác xã tách (271965) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
10 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (271962) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
11 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh (272039) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
12 Đăng ký thành lập hợp tác xã (271961) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
13 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (271973) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
14 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (272040) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
15 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (271963) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
16 Giải thể tự nguyện hợp tác xã (271972) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
17 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (271976) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
18 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh (272041) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
19 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (271979) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
20 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (271974) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
21 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã (271975) THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng đăng ký doanh nghiệp
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
Báo đấu thầu
Văn bản QPPL
Khu công nghiệp
Download
Cổng thông tin doanh nghiệp
Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, P4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822311    Fax: (0263) 3834806
Chịu trách nhiệm chính: Đặng Trí Dũng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư
© 2009 Bản quyền thuộc Sở KH & ĐT - tỉnh Lâm Đồng
noimg Số lượt truy cập