Đăng ký doanh nghiệp

Trong tháng 4/2019, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 99 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 618 tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và giảm 16,9% về vốn đăng ký; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 19 doanh nghiệp, giảm 9,5% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể 02 doanh nghiệp, tương đương so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 21 doanh nghiệp, tăng 75% so với cùng kỳ.
Các tin khác
Trang sau >>
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng đăng ký doanh nghiệp
Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
Báo đấu thầu
Văn bản QPPL
Khu công nghiệp
Download
Cổng thông tin doanh nghiệp
Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại quốc tế.
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, P4 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263) 3822311    Fax: (0263) 3834806
Chịu trách nhiệm chính: Đặng Trí Dũng - Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư
© 2009 Bản quyền thuộc Sở KH & ĐT - tỉnh Lâm Đồng
noimg Số lượt truy cập