Văn bản Chỉ đạo điều hành

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 729 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
214/QĐ-SGTVT Công bố công suất bến xe khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 19/05/2020 Công bố công suất bến xe khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
655/SGTVT-VT đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Tam Kỳ - BX liên tỉnh Đà Lạt 15/05/2020 đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Tam Kỳ - BX liên tỉnh Đà Lạt
648/SGTVT-VT đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Năm Căn - BX liên tỉnh Đà Lạt 14/05/2020 đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Năm Căn - BX liên tỉnh Đà Lạt
640/SGTVT-VT thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Bảo Lộc - BX Tu Bông 12/05/2020 thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Bảo Lộc - BX Tu Bông
197/QĐ-SGTVT Công bố đưa bến xe khách vào khai thác 12/05/2020 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
636/SGTVT-QLVT chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 11/05/2020 chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
616/SGTVT-QLVT tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 06/05/2020 tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
204/TB-SGTVT chấm dứt hiệu lực phù hiệu của các phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải 05/05/2020 chấm dứt hiệu lực phù hiệu của các phương tiện trong hoạt động kinh doanh vận tải
604/SGTVT-VT thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Bảo Lộc - BX PN Huế 05/05/2020 thông báo đơn vị vận tải khai thác tuyến BX Bảo Lộc - BX PN Huế
579/SGTVT-VT V/v Hiệu lực giấy phép kinh doanh vận tải và Phù hiệu cấp cho đơn vị và phương tiện của đơn vị vận tải thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp và Phù hiệu "xe nội bộ" 29/04/2020 Hiệu lực giấy phép kinh doanh vận tải và Phù hiệu cấp cho đơn vị và phương tiện của đơn vị vận tải thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp và Phù hiệu "xe nội bộ"
585/SGTVT-VT V/v Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, năng lực vận chuyển phục vụ trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020 29/04/2020 Tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT, năng lực vận chuyển phục vụ trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2020
586/SGTVT-QLVT V/v tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 29/04/2020 tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
563/TB-SGTVT Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công 28/04/2020 Thông báo đơn vị đăng ký khai thác tuyến thành công
559/SGTVT-PT&NL về Triển khai công tác đào tạo lái xe từ ngày 04/5/2020 27/04/2020 Triển khai công tác đào tạo lái xe từ ngày 04/5/2020
557/LT-SGTVT Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020 27/04/2020 Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020
555/SGTVT-QLVT Về tổ chức hoạt động vận tải khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 24/04/2020 tổ chức hoạt động vận tải khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
555/SGTVT-QLVT về tổ chức hoạt động vận tải khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 24/04/2020 tổ chức hoạt động vận tải khách nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
550/SGTVT-QLVT về tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 23/04/2020 tổ chức hoạt động vận tải khách liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
174/BC-SGTVT 20/04/2020 Kết quả thực hiện chiến lược Quốc gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
388/SGTVT-VT 25/03/2020 khai báo y tế bắt buộc và nắm bắt, cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch do Covid-19
377/SGTVT-VT 24/03/2020 theo dõi, đối chiếu dữ liệu vi phạm của người lái xe
374/SGTVT-VT 23/03/2020 thông báo đăng ký thành công tuyến BX Đức LOng Bảo Lộc - BX PN Nha Trang
367/GTVT-QLSH 20/03/2020 giám sát thời gian học lý thuyến môn học Pháp luật GTĐB
133/KH-SHTVT 18/03/2020 Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng
134/BC-SGTVT 18/03/2020 Tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý giao thông vận tải quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020

Previous Page 1-25 Next Page