Thủ tục hành chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 73 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ
2 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ
3 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Đường bộ
4 Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đường bộ
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Đường bộ
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đường bộ
8 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
9 Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
10 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
11 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Đường bộ
12 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ
13 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam, Campuchia Đường bộ
14 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đường bộ
15 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng quản lý Đường bộ
16 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ
17 Cấp Giấy phép xe tập lái Đường bộ
18 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Đường bộ
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
20 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Đường bộ
21 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
22 Cấp Lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
23 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
24 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
25 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ

Previous Page 1-25 Next Page

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DO UBND TỈNH GIẢI QUYẾT

1 Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
2 Phê duyệt phương án tổ chức giao thông đường cao tốc