Tin tức Sự kiện

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 698/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12, hạng C khóa 8,9 và các khóa B2, C (thi lại) của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 696/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt theo Quyết định số: 697/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 3-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm theo Quyết định số: 695/QĐ-GTVT ngày 07/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về Tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 04/11/2019, sau lễ chào cờ đầu tuần, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng phát động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 của tỉnh.
Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 663/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 11 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 662/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 4-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương theo Quyết định số: 661/QĐ-GTVT ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 5-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà theo Quyết định số: 660/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 97, hạng B2 lên C khóa 17 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Bá Thiên theo Quyết định số: 637/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.
Các tin khác
Trang sau >>