Tổ chức sát hạch lái xe mô tô cho học viên hạng A1 khóa 06/2019 của Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh 

Ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại Tại Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng A1 khóa 06 của Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh theo Quyết định số: 571/QĐ-QLSH ngày 25/9/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 216 học viên hạng A1.

Tổng số có mặt dự thi: 183 học viên; Vắng: 33 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển hạng A1 đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 148/183 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 80,87%.


 Các tin cùng chuyên mục