Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 5-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà 

Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 5-2019  hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà theo Quyết định số: 660/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 151 học viên (Hạng A1).

Tổng số có mặt dự thi: 140 học viên; Vắng: 11 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 108/140 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 77,14%.

 Các tin cùng chuyên mục