Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 4-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương 

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 4-2019  hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương theo Quyết định số: 661/QĐ-GTVT ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 204 học viên (Hạng A1).

Tổng số có mặt dự thi: 163 học viên; Vắng: 41 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 127/163 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 77,9%.


 Các tin cùng chuyên mục