Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 3-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm 

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 3-2019  hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm theo Quyết định số: 695/QĐ-GTVT ngày 07/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 259 học viên (Hạng A1).

Tổng số có mặt dự thi: 211 học viên; Vắng: 48 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 174/211 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 82,46%.

 Các tin cùng chuyên mục