Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 97, hạng B2 lên C khóa 17 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Bá Thiên 

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 97, hạng B2 lên C khóa 17 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Bá Thiên theo Quyết định số: 637/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 94 học viên (Hạng B2: 77 học viên, hạng C: 12 học viên, haijng D: 5 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 87 học viên; Vắng: 7 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 62/87 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 71,26%.


 Các tin cùng chuyên mục