Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 12 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng 

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 663/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 345 học viên (Hạng B2: 317 học viên, hạng C: 28 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 310 học viên; Vắng: 35 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 187/310 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 60,32%.


 Các tin cùng chuyên mục