Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 12, hạng C khóa 8,9 và các khóa B2, C (thi lại) của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phuc Đức 

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12, hạng C khóa 8,9 và các khóa B2, C (thi lại) của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 696/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 218 học viên (Hạng B2: 145 học viên, hạng C: 73 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 181 học viên; Vắng: 37 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 163/181 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 90,06%.


 Các tin cùng chuyên mục