Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 11, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng 

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 11, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng theo Quyết định số: 640/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 154 học viên (Hạng B2: 118 học viên, hạng C: 36 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 89 học viên; Vắng: 65 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 56/89 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 62,92%.

 Các tin cùng chuyên mục