Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 10 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Trường Sơn 

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 10 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Trường Sơn theo Quyết định số: 638/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 60 học viên (Hạng B2: 59 học viên, hạng C: 01 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 49 học viên; Vắng: 11 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 37/49 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 75,26%.


 Các tin cùng chuyên mục