Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 10, hạng C khóa 6 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phuc Đức 

Ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 10, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 596/QĐ-QLSH ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 156 học viên (Hạng B2: 130 học viên, hạng C: 36 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 126 học viên; Vắng: 30 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 113/126 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 89,68%.


 Các tin cùng chuyên mục