Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng 

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 698/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.


Kết quả kỳ sát hạch:

Tổng số hồ sơ đăng ký thi: 276 học viên (Hạng B2: 254 học viên, hạng C: 22 học viên).

Tổng số có mặt dự thi: 228 học viên; Vắng: 58 học viên.

Tổng số thí sinh trúng tuyển các hạng đề nghị cấp giấy phép lái xe là: 110/228 thí sinh. Đạt tỷ lệ: 48,25%.

 Các tin cùng chuyên mục