Trung tâm sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức 
Trung tâm sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức
Địa chỉ: Khu đất mới, tổ 2 - phường 7 - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263.3565056, Fax: 0263.3837979.
Sát hạch lái xe các hạng: A1, B1, B2, C.


 Các tin cùng chuyên mục