Trung tâm sát hạch lái xe Bá Thiên 
Trung tâm sát hạch lái xe Bá Thiên
Địa chỉ: Xã Lộc Nga - TP. Bảo Lộc - Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3760088; Fax: 0263.3760099
Sát hạch lái xe các hạng: A1, B1, B2, C, D và E.

 Các tin cùng chuyên mục