Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Di Linh
Địa chỉ: 02 Võ THị Sáu - TT. Di Linh - huyện Di Linh - Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263 3508291.
Đào tạo lái xe các hạng: B1, B2.

 Các tin cùng chuyên mục