Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt 
Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đảng nghề Đà Lạt
Địa chỉ: 01 Nguyễn Khuyến - P5 - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng.
Điện thọai: 02633829143
Đào tạo lái các hạng: A1, B1, B2, C.

 Các tin cùng chuyên mục