Trung tâm GDTX-GDNN huyện Lâm Hà 
Trung tâm GDTX-GDNN huyện Lâm Hà
Địa chỉ: KP Yên Bình – TT Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.850438
Đào tạo lái xe hạng A1, A4.

 Các tin cùng chuyên mục