Chi nhánh Công ty CPTĐ Mai Linh tại Lâm Đồng 
Chi nhánh Công ty CPTĐ Mai Linh tại Lâm Đồng
Địa chỉ: 186 Phạm Ngọc Thạch - P6 - TP. Đà Lạt - Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.542888, fax: 02633.571999.
 Các tin cùng chuyên mục