XE BUÝT CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG ĐÀ LẠT 
CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TRANG ĐÀ LẠT
Địa chỉ: 11/2 Lê Quý Đôn - TP Đà Lạt
Điện thoại: 063.3585858
Khai thác các tuyến xe buýt:   ĐÀ LẠT - BẢO LỘC
                                           ĐÀ LẠT- ĐƠN DƯƠNG
                                           ĐÀ LẠT - LẠC DƯƠNG
                                           ĐÀ LẠT- XUÂN TRƯỜNG
 Các tin cùng chuyên mục