Đường tỉnh ĐT.722 
Đường tỉnh ĐT.722: Tổng chiều dài: 22,47Km gồm:
- Đoạn huyện Lạc Dương - Đà Lạt: 15,470Km;
- Đoạn Đèo Prenn: 7Km.

 Các tin cùng chuyên mục