Biểu mẫu thống kê hệ thống quốc lộ tỉnh Lâm Đồng 
Biểu mẫu thống kê hệ thống quốc lộ tỉnh Lâm Đồng 

STT

Quốc lộ

Đơn vị quản lý

Tỉnh, TP

Số làn xe chạy

Bề rộng mặt đường

Kết cấu mặt đường

Cấp đường

Các đoạn hiện đang quản lý, bảo trì

Ghi chú

MN

ĐB

Chiều dài (km)

 

Tổng

 

 

 

 

 

555,877

 

 

Sở không quản lý

 

 

 

 

 

368,5

 

 

QL20

 

 

 

 

 

 

 

192,4

 

 

QL28

 

 

 

 

 

 

 

96,6

 

 

Trường Sơn Đông

 

 

 

 

 

 

 

47

 

 

QL27 (đoạn từ ngã ba Finôm đi Ninh thuận)

 

 

 

 

 

 

 

32,5

 

 

Sở được uỷ thác quản lý

 

 

 

 

 

187,377

nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên: Liên danh Công ty CP QL&XD đường bộ Lâm Đồng và Công ty TNHH TV ĐT&XD 15A

1

QL.27

 

 

 

 

 

 

 

91

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

91

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.27

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

2

QL.55

 

 

 

 

 

 

 

24

 

QL.55

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp III

 

24

 

QL.55

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp III

 

 

QL.55

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp III

 

 

QL.55

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp III

 

 

QL.55

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp III

 

3

QL.28B

 

 

 

 

 

 

 

18

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

18

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

LN

Cấp IV

 

 

QL.28B

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

5,5

BTN

Cấp IV

 

4

QLl.27C

 

 

 

 

 

 

 

54,377

 

QL27C

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

6

LN

Cấp III

 

54,377

 

QL27C

Sở GTVT Lâm Đồng

Lâm Đồng

2

8

LN

Cấp III

 


 Các tin cùng chuyên mục