Thông báo khác

Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết trong phối hợp quản lý, di dời hạ tầng kỹ thuật; tổ chức đấu nối hạ tầng đồng bộ và đảm bảo thuân tiện trong việc lưu thông của người dân trong khu vực dự án trong thời gian thi công tuyến đường
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết trong phối hợp quản lý, di dời hạ tầng kỹ thuật; tổ chức đấu nối hạ tầng đồng bộ và đảm bảo thuân tiện trong việc lưu thông của người dân trong khu vực dự án trong thời gian thi công tuyến đường
Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị được biết trong phối hợp quản lý, di dời hạ tầng kỹ thuật; tổ chức đấu nối hạ tầng đồng bộ và đảm bảo thuận tiện trong việc lưu thông của người dân trong khu vực dự án trong thời gian thi công tuyến đường.
Các tin khác
Trang sau >>