Lịch đăng ký sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2019; tháng 01, 02 năm 2020 tại Trung tâm Sát hạch lái xe Bá Thiên 

 Các tin cùng chuyên mục