Điều chỉnh lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm sát hạch Thiên Phúc Đức 

 Các tin cùng chuyên mục