Skip navigation links
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN TỔNG HỢP
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VĂN BẢN
WEBSITE CŨ
DOWNLOAD

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng

Ngày 10 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 698/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 12, hạng C khóa 8,9 và các khóa B2, C (thi lại) của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phuc Đức

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12, hạng C khóa 8,9 và các khóa B2, C (thi lại) của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 696/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 (thi mới) và các khóa B2, C thi lại của Trung tâm đào tạo lái xe - Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt theo Quyết định số: 697/QĐ-QLSH ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 3-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm

Ngày 09 tháng 11 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 3-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bảo Lâm theo Quyết định số: 695/QĐ-GTVT ngày 07/11/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Trên 34 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lâm Đồng năm 2019

Hưởng ứng phát động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng về Tháng cao điểm "Vì người nghèo", sáng 04/11/2019, sau lễ chào cờ đầu tuần, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng phát động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương vào Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019 của tỉnh.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 12 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 12 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lac Hồng theo Quyết định số: 663/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 11 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phuc Đức

Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 11 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 662/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 4-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương

Ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 4-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đơn Dương theo Quyết định số: 661/QĐ-GTVT ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 5-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà

Ngày 26 tháng 10 năm 2019, tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà. Tổ sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho học viên khóa 5-2019 hạng A1 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lâm Hà theo Quyết định số: 660/QĐ-QLSH ngày 24/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 97, hạng B2 lên C khóa 17 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Bá Thiên

Ngày 20 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 97, hạng B2 lên C khóa 17 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Bá Thiên theo Quyết định số: 637/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 10 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Trường Sơn

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 10 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Trường Sơn theo Quyết định số: 638/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 11, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng

Ngày 19 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại I Bá Thiên. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 11, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Lạc Hồng theo Quyết định số: 640/QĐ-QLSH ngày 17/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 Khóa 6, hạng C khóa 4 và các khóa thi lại của Trung tâm đào tại lái xe – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

Ngày 06 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 6, hạng C khóa 4 và các khóa thi lại của Trung tâm đào tại lái xe – Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt theo Quyết định số: 595/QĐ-QLSH ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe ô tô cho học viên hạng B2 khóa 10, hạng C khóa 6 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phuc Đức

Ngày 05 tháng 10 năm 2019, tại Tại Trung tâm sát hạch lái xe loại II Thiên Phúc Đức. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng B2 khóa 10, hạng C khóa 06 và các khóa thi lại của Trung tâm GDNN tư thục Thiên Phúc Đức theo Quyết định số: 596/QĐ-QLSH ngày 04/10/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Tổ chức sát hạch lái xe mô tô cho học viên hạng A1 khóa 06/2019 của Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh

Ngày 28 tháng 9 năm 2019, tại Tại Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh. Hội đồng sát hạch đã tổ chức sát hạch lái xe cho các học viên hạng A1 khóa 06 của Trung tâm GDNN-GDTX Di Linh theo Quyết định số: 571/QĐ-QLSH ngày 25/9/2019 của Sở Giao thông vần tải Lâm Đồng.

Prev Next

 Tra cứu, liên lạc

Hotline
Điện thoại liên hệ
Dịch vụ hành chính công
Tra cứu giấy phép lái xe
Đăng ký thời gian kiểm định xe ô tô qua Internet

 TIN TỨC TRONG TỈNH

(LĐ online) - Sáng 14/7, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 14. Đây là kỳ họp thường lệ giữa năm để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; cho ý kiến và thông qua về các báo cáo, tờ trình, ban hành nghị quyết những vấn đề của tỉnh trong thời gian tới…
Các tin khác

 Thủ tục hành chính

 ‭(Hidden)‬ TTHC-test

Lỗi không tìm thấy List TTHC [Thủ tục hành chính] từ site cha.

 Liên kết

Bộ GTVT
Tổng Cục Đường bộ
Cục đường thủy nội địa
Trung tâm  Đăng kiểm cơ giới
Công khai ngân sách

 Thông tin tổng hợp

 Hoạt động vận tải

 Phương tiện - Đào tạo sát hạch

 Hạ tầng giao thông

 Quy hoạch - Kế hoạch

 Thông tin mời gọi đầu tư; nhu cầu hợp tác đầu tư

 Dự án mời gọi đầu tư

 Nhu cầu hợp tác đầu tư

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part ‭[2]‬

Skip navigation links
TIN HOẠT ĐỘNG
GIỚI THIỆU
Giới thiệu chung
Quy chế làm việc
Ban giám đốc Sở
Các phòng banExpand Các phòng ban
Các đơn vị trực thuộcExpand Các đơn vị trực thuộc
Bộ máy tổ chức
THÔNG BÁO
Lịch làm việc
Lịch tổ chức sát hạch
Thông báo khác
Lịch sát hạch lái xe Mô tô tháng 01 năm 2019
Lịch công tác tuần từ ngày 23/3 đến ngày 29/3/2019
Lịch đăng ký sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2020 tại Trung tâm sát hạch lái xe Thiên Phúc Đức
Lịch sát hạch lái xe mô tô tháng 5/2020
THÔNG TIN TỔNG HỢP
Hạ tầng giao thông vận tảiExpand Hạ tầng giao thông vận tải
Hoạt động vận tảiExpand Hoạt động vận tải
Phương tiện - Đào tạo sát hạchExpand Phương tiện - Đào tạo sát hạch
Quy hoạch - Kế hoạchExpand Quy hoạch - Kế hoạch
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VĂN BẢN
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
VĂN BẢN PHÁP QUY
DOWNLOAD
Công khai ngân sách
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822275 - Fax: 0263.3827726 - Email: sgtvt@lamdong.gov.vn
noimg Số lượt truy cập: