Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2012 

THÔNG TIN

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tháng 5 năm 2012

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp

a) Sản xuất nông nghiệp:

-  Thu hoạch cây trồng vụ Đông xuân: tính đến ngày 10/5/2012 toàn tỉnh đã thu hoạch 23.752 ha cây hàng năm các loại, đạt 71,9% tổng diện tích gieo trồng trong vụ, tăng 1,6% so cùng kỳ. Trong đó, lúa thu hoạch 6.763 ha, đạt 62,3% diện tích gieo trồng, tăng 4,2% (+274 ha); riêng 3 huyện phía Nam thu hoạch 5.667 ha, đạt 100%, các huyện khác thu hoạch 1.096 ha, đạt 21,1%; năng suất lúa bình quân trên diện tích đã thu hoạch ước 50,3 tạ/ha, tăng 4,1% (+1,98 tạ/ha). Ngô đã thu hoạch 1.732 ha, đạt 90,1%, tăng 76% (748 ha), ước năng suất bình quân chung 55,6 tạ/ha, tàng 2,2% (1,18 tạ/ha); sản lượng ước 10.698 tấn, tăng 46,8% (+3.412 tấn); khoai lang 282 ha, đạt 82,7%; năng suất ước 122,7 tạ/ha; sản lượng ước 4.185 tấn, tăng 14,4%; khoai sọ 32 ha, năng suất ước 95 tạ/ha, sản lượng ước 304 tấn; rau các loại 12.179 ha, đạt 76,3%, bằng 93,7% so cùng kỳ, ước năng suất bình quân chung toàn tỉnh 289 tạ/ha, tăng 0,15% (0,42 tạ/ha), sản lượng ước 461.052 tấn, tăng 6,9% (29,7 nghìn tấn); đậu các loại 418 ha, đạt 78,7%, năng suất ước 10,1 tạ/ha; sản lượng ước 539 tấn, tăng 26,8% so cùng kỳ; hoa các loại 1.748 ha, đạt 83,1%, tăng 5,3% so cùng kỳ năm 2011.

-  Sản xuất vụ Hè thu: Thời tiết đầu vụ thuận lợi nên đã tạo điều kiện cho bà con làm đất và xuống giống các loại cây trồng trong vụ. Tính đến ngày 10/5/2012, toàn tỉnh đã gieo trồng xuống giống 20.913 ha cây trồng các loại, tăng 4,7% (+942 ha); trong đó, lúa 4.585 ha, tăng 21,2%, đạt 74% kế hoạch (Cát Tiên gieo cấy 3.257 ha, chiếm 71%, Đạ Tẻh 1.250 ha, chiếm 27,3%, Đạ Huoai 78 ha, chiếm 1,7%); ngô 7.053 ha, tăng 2,87%, đạt 56,6% kế hoạch; rau các loại 7.420 ha, tăng 0,8% (+60 ha); đậu các loại 615 ha, bằng 95,4% so cùng kỳ; hoa các loại 472 ha, tăng 27,2% (+101 ha).

Trên cây lúa, có 130 ha bị nhiễm rầy nâu (tập trung chủ yếu là 3 huyện phía Nam); 391 ha bị ốc bươu vàng gây hại; 84 ha bị đạo ôn lá; 35 ha bị bệnh khô vằn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo theo dõi diễn biến và triển khai các biện pháp phòng chống kịp thời.

-  Tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm: Các địa phương đang tập trung chăm sóc tỉa cành, làm cỏ, bón phân giữ cho cây phát triển; đồng thời triển khai làm đất, chuẩn bị giống, vật tư phục vụ trồng mới và chuyển đổi cây trồng trong năm 2012. Toàn tỉnh hiện có 4.677 ha cà phê bị ấu trùng ve sầu gây hại, giảm 50% so cùng kỳ; 15.609 ha bị rệp sáp gây hại, giảm 27% so cùng kỳ.

-  Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, không có dịch xẩy ra. Theo kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1/4/2012, đàn trâu toàn tỉnh hiện có 17.762 con, tăng 1,9% so cùng kỳ; đàn bò 74.319 con, tăng 0,9% (+645 con), trong đó bò lai 29.754 con, chiếm 40% tổng đàn, tăng 22%; bò sữa 6.695 con, tăng 94,1% (+3.245 con), trong đó bò cái cho sữa 4.957

con, chiếm 74,0 % tổng đàn bò sữa, tăng 65,8%. Số bò sữa tập trung chủ yếu tại Đơn Dương và Đức Trọng với số lượng 4.674 con, chiếm 94,3% tổng đàn. Đàn bò sữa tăng mạnh do giá sữa thời gian vừa qua khá cao và ổn định, nhà máy chế biến sữa xây dựng trên địa bàn chăn nuôi tập trung nên việc tiêu thụ sữa tươi thuận lợi và có lãi, đã khuyến khích hộ chăn nuôi tiếp tục đầu tư. Đàn heo đến thời điểm 1/4/2012 có 369.003 con; tăng 6,9% (23.838 con) so với thời điểm 1/10/2011; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng (từ 1/10/2011 - 31/3/2012) đạt 33.784 tấn, tăng 30,7% (7.942,1 tấn) so cùng kỳ, số heo thịt xuất chuồng 410.587 con, trọng lượng bình quân xuất chuồng đạt 82,3 kg/con.

Ngành chức năng và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đến ngày 1/5/2012 đã tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng 40.726 con, đạt gần 60% so diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò 44.473 con, đạt 70,6%; đàn heo 133.466 con, đạt 71,6%. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch đàn gia súc, gia cầm và các sản phẩm chăn nuôi di chuyển nội tỉnh, xuất ra khỏi tỉnh, nhập vào trong tỉnh tiếp tục được quan tâm. Trong tháng 5/2012 đã kiểm dịch xuất tỉnh 6.647 con heo, 3 con trâu bò, 46.337 con gà, 4.788 con vịt, gần 2 triệu trứng gia cầm, 6 ngàn đàn ong; kiểm dịch nhập tỉnh 14.692 con heo, 497 con trâu bò, gần 200 ngàn con gà, gần 29 ngàn con vịt. Không phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về kiểm dịch.

b) Lâm nghiệp:

Các địa phương, đơn vị đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị để tiến hành trồng rừng, trồng cây phân tán theo kế hoạch năm 2012; sau khi rà soát, các đơn vị chủ rừng đang thực hiện giao khoán quản lý bảo vệ rừng 399.566 ha bằng các nguồn vốn khác nhau cho 14.891 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Ước tháng 5/2012, các đơn vị lâm nghiệp thuộc kinh tế nhà nước khai thác 19.000 m3 gỗ tròn các loại, tăng 230,4%; tre nứa lồ ô các loại 20 ngàn cây, bằng 44,4% so cùng kỳ; tre nứa giấy 22 tấn, tăng 10%; củi thước 1.250 ster, tăng 174,7%; keo, thông nguyên liệu giấy 450 m3, giảm 27,4% so cùng kỳ. Ước 5 tháng đầu năm 2012 khai thác 76.675 m3 gỗ tròn các loại, tăng 86,8%; tre nứa lồ ô các loại 72,4 ngàn cây, bằng 73,1% so cùng kỳ; tre nứa giấy 85,1 tấn, tăng 0,1%; củi thước 7.085 ster, tăng 221,3%; keo, thông nguyên liệu giấy 700 m3, bằng 22,8% so cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay; toàn tỉnh xảy ra 43 vụ cháy, tăng 26,5% (+ 09 vụ) so cùng kỳ; diện tích rừng bị cháy gần 50 ha, tăng 19,7% (cháy rừng trồng 14 vụ, diện tích cháy 28,72 ha; cháy rừng tự nhiên 04 vụ diện tích 3,76 ha; cháy thảm cỏ, cây bụi dưới tán rừng 25 vụ, diện tích 54,8 ha). Các vụ cháy đều được phát hiện và khống chế kịp thời nên không thiệt hại đến tài nguyên rừng.

Trong tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 198 vụ vi phạm lâm luật, giảm 8,3% (-18 vụ) so cùng kỳ; trong đó phá rừng trái phép 56 vụ, diện tích rừng bị phá 19,6 ha, giảm 11,6 ha so cùng kỳ. Đã xử lý 190 vụ, đạt 96% (xử phạt vi phạm hành chính 185 vụ, chuyển xử lý hình sự 05 vụ). Lâm sản tịch thu 430 m3, thu nộp ngân sách 1,5 tỷ đồng.

2. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2012 tăng 45,9% so với cùng kỳ; trong đó, kinh tế nhà nước tăng 108,2%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 15,6% (cá thể tăng 12,5%) và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6%.

Chia theo ngành kinh tế và sản phẩm sản xuất:

-  Ngành khai thác mỏ giảm 8,9%; một số sản phẩm sản xuất như: đá xây dựng các loại đạt 65 ngàn m3, giảm 1,2%; cao lanh các loại đạt 5,1 tấn, giảm 23,3%; cát vàng đạt 3,3 ngàn m3, giảm 10,3%.

-  Ngành công nghiệp chế biến tăng 7,8% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng mạnh như: quả và hạt chế biến khác 191,5 tấn, tăng 51,1%; cà phê chế biến 2 tấn, tăng 100%; quần áo mặc thường 202.640 cái, tăng 123,3%; phân hỗn họp NPK đạt 8.150 tấn, tăng 35,7%; áo len và jaket các loại 11 ngàn sản phẩm, tăng 21,7%. Một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: chè chế biến 2.108 tấn giảm 20,9%; gạch xây đất nung đạt

16,2 triệu viên, giảm 2,7%; vải dệt các loại 163.150 m2, giảm 14,8%; sợi xe dùng cho dệt vải đạt 133 tấn, giảm 7,8%.

-  Ngành sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt tăng 126%; chủ yếu tăng lượng điện sản xuất ở các nhà máy điện. Sản lượng điện sản xuất 367 triệu kwh, tăng 150% và điện thương phẩm 61 triệu kwh tăng 11,7%; sản lượng nước ghi thu đạt 1.487 ngàn m3, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2011.

3. Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong 5 tháng đầu năm 2012 khối lượng thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt khá so kế hoạch. Khối lượng 5 tháng ước thực hiện 659,8 tỷ đồng, bằng 41,1% so kế hoạch; cấp phát tạm ứng và thanh toán 595,2 tỷ đồng, bằng 37% so kế hoạch. Trong đó:

-  Nguồn ngân sách tập trung cấp tỉnh quản lý khối lượng ước thực hiện 155,3 tỷ đồng, bằng 47,5% so kế hoạch; cấp phát 141,6 tỷ đồng, bằng 43,3% so kế hoạch.

-  Nguồn vốn chuyển quyền sử dụng đất khối lượng ước thực hiện 168,2 tỷ đồng, bằng 46% so kế hoạch; cấp phát tạm ứng và thanh toán 148 tỷ đồng, bằng 46% so kế hoạch.

-  Nguồn vốn xổ số kiến thiết khối lượng ước thực hiện 143,7 tỷ đồng, bằng 54,2% so kế hoạch; cấp phát tạm ứng và thanh toán 123,5 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch.

-  Nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW, ước khối lượng thực hiện 192,6 tỷ đồng, bằng 47% so kế hoạch; cấp phát tạm ứng và thanh toán 182 tỷ đồng, bằng 44,4% so kế hoạch.

-  Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ ước khối lượng thực hiện 65 tỷ đồng, bằng 39,5% so kế hoạch; cấp phát tạm ứng và thanh toán 35 tỷ đồng, bằng 39,5% so kế hoạch.

4. Lĩnh vực Thương mại, Dịch vụ, giá cả

a) Thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tháng 5/2012 đạt 2.774,5 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ; trong đó kinh tế nhà nước đạt 278,6 tỷ đồng, tăng

11, 2%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 2.479,2 tỷ đồng, tăng 26,2% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,6 tỷ đồng giảm 5,2%. Theo ngành hoạt động: ngành thương nghiệp 2.162,1 tỷ đồng, tăng 25,8%; khách sạn, nhà hàng 306,5 tỷ, tăng 26,3%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 21,9% và ngành dịch vụ đạt 299,5 tỷ đồng tăng 12,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 12.938,6 tỷ đồng, tăng 24,0%; trong đó kinh tế nhà nước

1.334,2 tỷ đồng, tăng 20,0%; kinh tế ngoài nhà nước 11.562,7 tỷ đồng tăng 24,8%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 86,7 tỷ đồng, tăng 0,1%. Theo ngành hoạt động: thương nghiệp 10.190,9 tỷ đồng, tăng 24,2%; khách sạn, nhà hàng 1.389,0 tỷ đồng, tăng 28,3%; hoạt động du lịch lữ hành đạt 32,8 tỷ đồng, tăng 27,1% và ngành dịch vụ đạt 1.370,8 tỷ đồng tăng 19,1%.

b) Dịch vụ:

-  Về du lịch: Lượng khách du lịch đến Lâm Đồng trong tháng 5/2012 ước đạt 234.850 lượt, tăng 11,2%; trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.750 lượt, tăng 10,4%, và khách nội địa ước đạt 222.100 lượt, tăng 11,2%. Ước 5 tháng đầu năm 2012, khách du lịch đến Lâm Đồng 1.707.450 lượt, tăng 9,3%, đạt 43,8% kế hoạch năm; trong đó, khách quốc tế ước đạt 88.550 lượt, tăng 10,1%, đạt 44,3% kế hoạch năm và khách nội địa ước đạt 1.618.900 lượt, tăng 9,2%, đạt 43,8% kế hoạch năm. Riêng trong dịp lễ 30/4 - 1/5/2012, lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt là 110.965 lượt khách, tăng 13,52%; trong đó khách quốc tế đạt 3.048 lượt khách, tăng 15%; khách nội địa đạt 107.917 lượt khách, tăng 13,5 %.

- Vận chuyển hành khách ước tháng 5/2012 đạt 2.531 ngàn hành khách, tăng 10,1% và luân chuyển 211.593 ngàn lượt hk.km, tăng 10,4%; ước 5 tháng đầu năm

2012, vận chuyển đạt 13.952 ngàn hành khách, tăng 11,6%; luân chuyển 1.168.363 ngàn lượt hk.km, tăng 11,7%. Vận chuyển hàng hoá ước tháng 5/2012 đạt 516 ngàn tấn, tăng 11,4% và luân chuyển 62.157 ngàn tấn.km, tăng 12,5%; ước 5 tháng đầu năm 2012 vận tải hàng hóa đạt 2.675 ngàn tấn, tăng 13,5%, luân chuyển 319.991 ngàn tấn.km, tăng 14,3%* Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi, bưu chính viễn thông ước tháng 5/2012 đạt 401,4 tỷ đồng, tăng 22,6%; ước 5 tháng năm 2012 đạt 1.930 tỷ đồng, tăng 30,1%; trong đó, hoạt động vận tải đạt 1.023,6 tỷ đồng, chiếm 53% tổng doanh thu, tăng 46,7% và bưu chính, viễn thông đạt 906,8 tỷ đồng, chiếm 47% tổng doanh thu, tăng 11,1%.

-  Số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 5 tháng đầu năm 2012 ước đạt 159.456 thuê bao, trong đó thuê bao di động đạt 159.566 thuê bao; riêng thuê bao cố định trong 5 tháng đầu năm 2012 giảm 110 thuê bao so với cùng kỳ năm trước.

e) Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tháng 5/2012 tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 3,22% so với tháng 12 năm trước và tăng 7,85% so cùng kỳ năm trước.

So tháng trước, nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 3,03%, đây là nhóm có tốc độ tăng cao nhất trong 11 nhóm hàng chính; nhóm giao thông tăng 1,4%, tăng chủ yếu ở mặt hàng xăng dầu; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,32%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 1,05%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,79%; may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,56%; thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,45%; đồ uống và thuốc lá tăng 0, 06%; giáo dục tăng 0,24%; bưu chính viễn thông tăng 0,02%. Riêng nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 2,66% so với tháng trước.

Chỉ số giá vàng tháng 5/2012 giảm 2,72% so với tháng trước, giảm 4,8% so tháng 12/2011, tăng 11,55% so cùng kỳ.

Chỉ số giá USD tháng 5/2012 tăng 0,12% so với tháng trước, giảm 2,32% so tháng 12/2011, tăng 1,58% so cùng kỳ.

5. Xuất, nhập khẩu

Ước tháng 5/2012, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 22,3 triệu USD, tăng 5,2%. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 0,7 triệu USD, tăng 0,7%; kinh tế tư nhân ước đạt 4,2 triệu USD, giảm 36,9%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 17,4 triệu USD, tăng 25,5%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng 05/2012 như cà phê nhân xuất khẩu 6.244 tấn, đạt 13,45 triệu USD, so cùng kỳ tăng 31,1% về lượng và tăng 6,4% về giá trị; chè chế biến 953 tấn, đạt 1,36 triệu USD, so cùng kỳ tăng 63,6% về lượng và tăng 27,3% về giá trị; rau quả 1.119 tấn, tăng 34,7%; hàng nông sản khác 1,67 triệu USD, tăng 22,2%; dệt may 1,32 triệu USD, tăng 39,2%. Dự ước kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2012 đạt 109,6 triệu USD, giảm 3,6% so cùng kỳ; trong đó, kinh tế tư nhân đạt 22,35 triệu USD, giảm 17,1%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 83,98 triệu USD, tăng 11,8%.

Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 05/2012 ước đạt 2,4 triệu USD, giảm 34,6% so cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đạt 1,03 triệu USD, giảm 56,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1,33 triệu USD, tàng 4,2% so cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm 2012, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 11,08 triệu USD giảm 1,5% so với cùng kỳ; trong đó khu vực kinh tế tư nhân đạt 4,79 triệu USD và giảm 19,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 6,22 triệu USD, tăng 18,1%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là tư liệu sản xuất phục vụ nhu cầu cùa doanh nghiệp bao gồm xơ, sợi dệt, vải, phụ liệu cho hoạt động ngành dệt may và nhóm hàng hoá khác.

6. Tình hình doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư

- Tình hình đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trong nước: Trong tháng 5/2012 đã cấp đãng ký kinh doanh cho 42 doanh nghiệp, 8 chi nhánh và 02 văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký 118 tỷ đồng; cấp thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh cho 48 trường hợp. Từ đầu năm đến nay đã cấp đăng ký kinh doanh cho 212 doanh nghiệp và 49 chi nhánh, 11 văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký kinh doanh là 856 tỷ đồng; cấp thay đổi bổ sung đăng ký kinh doanh cho 271 trường hợp.

- Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước: Trong 5 tháng đầu năm 2012, cấp giấy Chứng nhận đầu tư cho 06 dự án với số vốn đầu tư đăng ký 440 tỷ đồng, quy mô diện tích 113 ha; thu hồi 16 giấy Chứng nhận đầu tư với tồng vốn đăng ký 850,6 tỷ đồng.

- Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Trong 5 tháng đầu năm 2012, có 01 dự án trong Khu công nghiệp được cấp giấy Chứng nhận đầu tư với số vốn đăng ký 2 triệu USD, bằng 25% về số dự án và bằng 95,2% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2011. Trong 5 tháng đầu năm 2012, có 08 dự án được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi 08 dự án đầu tư.

7. Thu, chi ngân sách nhà nước

- Tổng thu ngân sách nhà nước: Ước tháng 5/2012, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 281,6 tỷ đồng; trong đó các khoản thuế, phí và lệ phí là 185,3 tỷ đồng; thu từ nhà đất đạt 43,8 tỷ đồng, ước 5 tháng đầu năm 2012 thu ngân sách nhà nước đạt 1.487,2 tỷ đồng, bằng 45,5% DTTW, bằng 32% DTĐP và bằng 84,1% so cùng kỳ; trong đó, các khoản thuế, phí và lệ phí là 998,1 tỷ đồng, bằng 40,7% DTTW, bằng 37% DTĐP và bằng 97% so cùng kỳ; các khoản thu từ nhà đất đạt 127,8 tỷ đồng, bằng 29,9% DTTW, bằng 22,9% DTĐP và bằng 41,3% so cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách địa phương: Ước tháng 5/2012, tổng thu ngân sách địa phương đạt 452,1 tỷ đồng. Ước 5 tháng đầu năm 2012 tổng thu ngân sách địa phương đạt 3.271,5 tỷ đồng, bằng 62,4% DTTW, bằng 49,7% DTĐP, tăng 9,9% so cùng kỳ.

- Tổng chi ngân sách địa phương: Ước tháng 5/2012, tổng chi ngân sách địa phương đạt 550,9 tỷ đồng. Ước 5 tháng đầu năm 2012 tổng chi ngân sách địa phương đạt 3.133,5 tỷ đồng, bằng 59,8% DTTW, bằng 44,8% DTĐP và tăng 9,6% so cùng kỳ. Trong đó chi đầu tư phát triển 428,7 tỷ đồng, bằng 59% DTTW, bằng 42,9% DTĐP và bằng 94,7% so cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 1.506,9 tỷ đồng, bằng 39,5% DTTW, bằng 37,9% DTĐP và bằng 121,5% so cùng kỳ.

8. Ngân hàng:

Đến 20/5/2012 vốn huy động của các tổ chức tín dụng là 17.373 tỷ đồng, tăng 4% so tháng trước, tăng 18,5% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay lũy kế trên địa bàn tính đến 20/5/2012 là 19.617 tỷ đồng, giảm 0,3% so tháng trước, giảm 3,1% so với đầu năm. Nợ xấu trên toàn địa bàn tính đến 20/5/2012 là 594 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 3,02% trong tổng dư nợ, tăng 1,53% so với tháng trước, tăng 45,43% so đầu năm.

Tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng mô hỉnh nông thôn mới: Đến 20/5/2012 có 36 đơn vị tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia cho vay tại 41 xã điểm với dư nợ cho vay 3.477 tỷ đồng. Trong đó dư nợ đầu tư tại xã Tân Hội là 126 tỷ đồng.

Tình hình cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn: Đến 20/5/2012, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn là 6.268 tỷ đồng, chiếm 47,2% tổng dư nợ toàn địa bàn, tăng 6,16% so đầu năm.

9. Lĩnh vực văn hoá, xã hôi

- Hoạt động văn hoá: Trong 5 tháng đầu năm 2012, hoạt động văn hóa, tuyên truyền tập trung kỷ niệm các ngày lễ lớn; mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, mừng sinh nhật Đảng lần thứ 82, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Đà Lạt (03/4/1975 - 03/4/2012) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012); chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5; kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2012); kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2012).

- Hoạt động thể dục thể thao: ngoài hoạt động thường xuyên, ngành thể dục - thể thao Lâm Đồng tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể dục thể thao, thu hút đông đảo số người tham gia tập luyện. Tham gia một số giải thể thao thành tích cao như: giải cờ vua; giải vô địch Teakwondo; giải cầu lông; giải quần vợt,.. Hỗ trợ Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua xe đạp tranh Cúp truyền hình lần thứ 24. Đặc biệt trong tháng 5/2012 đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống Văn phòng Chính phủ, Văn phòng ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam năm 2012 tại thành phố Đà Lạt trong 03 ngày (11- 13/5/2012).

-  Về Giáo dục: Từ đầu năm đến nay; ngành giáo dục - đào tạo đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai đồng bộ các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức hội nghị chuyên môn các bậc học; kiểm tra các hoạt động của các cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo; kiểm tra phương pháp giảng dạy tại một số trường THPT... Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ngày càng được quan tâm và thực hiện khá tốt ở nhiều trường THCS và THPT( ).

Hiện nay ngành giáo dục đang tập trung chấm bài thi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012 ở các lớp, cấp học; chuẩn bị tổng kết năm học 2011-2012 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông( ); phối hợp chuẩn bị tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm 2012; chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp, giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 phân ban và lớp 10 hệ chuyên năm học 2012-2013; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho năm học 2012-

2013. Toàn tỉnh còn 06 xã chưa có trường mầm non; một số lớp mầm non ở huyện Đạ Huoai và Đạ Tẻh phải học ghép với tiểu học hoặc mượn tạm phòng của UBND xã. Các trường học ở vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu trang thiết bị giáo dục, phòng thí nghiệm...

-  Về Y tế: Tiếp tục thực hiện công tác giám sát dịch cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), dịch tiêu chảy cấp, sốt rét, sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng. Từ đầu năm đến nay có 254 trường hợp nhiễm tay chân miệng; riêng trong tháng 5/2012 có 72 trường hợp, giảm 53 trường hợp so với tháng 4/2012. Công tác phòng chống sốt rét được triển khai tốt nên từ đầu năm đến nay không có dịch sốt rét xảy ra, trong tháng 5/2012 phát hiện 28 trường hợp mắc sốt rét, giảm 17 trường hợp so tháng trước, không có tử vong; trong tháng phát hiện 46 bệnh nhân lao mới, toàn tỉnh đang quản lý điều trị 390 bệnh nhân lao; phát hiện 13 trường hợp nhiễm HIV mới, tích lũy đến nay 1.856 trường hợp; không có trường hợp mắc AIDS mới, tích lũy mắc AIDS 408 trường hợp, không có tử vong do AIDS, tử vong AIDS tích lũy 265 trường hợp. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được quan tâm, chú trọng; trong tháng xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại Trường trẻ em thiểu năng Hoa Phong Lan - thành phố Đà Lạt với 25 người mắc, nhập viện điều trị 20 trường hợp, hiện đã ra viện, không có tử vong.

10. Lĩnh vực nội chính

Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 172 lượt công dân, từ đầu năm đến nay đã tiếp 825 lượt công dân; nội dung phản ánh qua tiếp dân tập trung nhiều ở lĩnh vực khiếu nại bồi thường giải tỏa, bố trí tái định cư khi thu hồi đất, khiếu nại đòi lại đất cũ, yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

Tổng số đơn khiếu tố - khiếu nại tiếp nhận trong tháng 5/2012 là 479 đơn, số đơn phải giải quyết 408 đơn, đã giải quyết 299 đơn, các cấp đã ban hành 239 văn bản các loại. Tổng số đơn khiếu tố - khiếu nại tiếp nhận 5 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh là 2.365 đơn, số đơn phải giải quyết 2.354, đã giải quyết 1.616 đơn; các cấp đã ban hành 1.334 văn bản các loại để giải quyết liên quan đến khiếu tố, khiếu nại.

Trong tháng 5/2012 toàn tỉnh đã xảy ra 44 vi phạm trật tự an toàn xã hội làm chết 05 người, bị thương 03 người, giảm 14 vụ so tháng trước; trong đó trọng án 03 vụ, giảm 06 vụ; đã điều tra khám phá 39 vụ, bắt 61 đối tượng. Tội phạm ma tuý 10 vụ với 16 đối tượng tham gia; đã khởi tố 07 vụ với 08 bị can. Tội phạm về môi trường 01 vụ với 01 bị can.

Về an toàn giao thông: trong tháng 5/2012 toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ; làm chết 10 người, bị thương 15 người; bằng số vụ so tháng trước, số người chết giảm 01 người, bị thương tăng 15 người; so cùng kỳ giảm 7 vụ, số người chết giảm 7 người, bị thương tăng 4 người. Nguyên nhân xẩy ra tai nạn giao thông chủ yếu do phóng nhanh vượt ẩu, dành đường, không làm chủ tốc độ ...

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững và ổn định, công tác đấu tranh phòng chống, ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội tiếp tục được tăng cường nên không để xảy ra điểm nóng.

Đánh giá tổng quát:

Trong 5 tháng đầu năm 2012, kinh tế Lâm Đồng tiếp tục ổn định và tăng trưởng so cùng kỳ, nhất là trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp và dịch vụ; tình hình lưu chuyển hàng hóa, bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt tăng trưởng khá, giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng; chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tiếp tục được quan tâm; hoạt động văn hoá - thể dục - thể thao tiếp tục được coi trọng; công tác giáo dục - đào tạo, y tế đạt được kết quả trên nhiều mặt nhất là công tác phòng chống dịch tay chân miệng; đời sống các tầng lớp dân cư tiếp tục ổn định và nâng cao; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt; an ninh chính trị, trật xã hội ổn định

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn; tốc độ tăng trưởng một số ngành còn chậm; giá cà phê và giá một số chủng loại rau chủ yếu lên xuống thất thường làm ảnh hưởng đến việc đầu tư của người dân; thị trường tiêu thụ thiếu ổn định; tình trạng phá rừng lảm rẫy, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tái định canh - định cư nhiều dự án còn nhiều vướng mắc kéo đài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án; thu ngân sách đạt thấp so với dự toán và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư chững lại; tình hình phạm pháp hình sự còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ tiềm ẩn cao; đời sống một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2012

Trong tháng 6/2012, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, UBND tỉnh tập trung tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán thu ngân sách năm 2012. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; tập trung cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, về bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra.

2. Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản các nguồn vốn;

3. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu; đảm bảo các điều kiện về thuỷ lợi, giống, vật tư nông nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm. Triển khai công tác phòng chống lũ lụt trong mùa mưa. Tập trung chỉ đạo công tác trồng rừng, trồng cây phân tán, giao khoán quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản.

4. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch; Nghị quyết địa bàn trọng điểm của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội; chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

5. Sơ kết 3 năm chương trình hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh, 02 năm hợp tác với tỉnh Đắc Nông và sơ kết chương trình họp tác với tỉnh Chămpasak - Lào;

6. Chỉ đạo công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp các cấp học phổ thông, tổng kết năm học 2011-2012; phòng chống dịch trên người nhất là dịch tay chân miệng;

7. Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra điểm nóng về khiếu nại.

8. Hoàn chỉnh các nội dung trình kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh khoá VIII.

                                                                   ( nguồn : UBND tỉnh Lâm Đồng)