Thạnh Mỹ: Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
Thạnh Mỹ, Đơn Dương là điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính vai trò tham mưu đắc lực của lực lượng Công an thị trấn, sự vào cuộc nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng với việc quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận cao trong triển khai thực hiện phong trào và đạt được kết quả tốt trên địa bàn thị trấn thời gian qua. 
 
Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương
Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương
 
Cùng với việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội; cấp ủy, chính quyền từ thị trấn đến cơ sở ở Thạnh Mỹ thời gian qua đã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
 
Là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong triển khai phong trào, thời gian qua, Công an thị trấn Thạnh Mỹ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị trấn chỉ đạo tổ chức phát động rộng rãi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tất cả 11/11 tổ dân phố; tổ chức 1 đợt phát động chuyên đề “Ó ma lai” (tên một hủ tục của đồng bào nơi đây) tại tổ dân phố M’Lọn, tổ dân phố có 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng nhiều nội dung, hình thức và phương pháp triển khai phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng hộ gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, trong các trường học, các địa bàn phức tạp ập về an ninh trật tự. Đồng thời, cảnh báo về và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ậm… trên hệ thống loa phát thanh của thị trấn; phát các tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình; treo các bảng hiệu, băng rôn kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm... 
 
Trong lĩnh vực an ninh chính trị, Công an thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo giải quyết kịp thời mọi tình hình về tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn ổn định ngay từ cơ sở. Thường xuyên phối hợp với MTTQ và các thành viên tổ chức vận động các chức sắc tôn giáo, già làng, trí thức trong vùng dân tộc thiểu số tuyên truyền, vận động cho tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như và các quy định của địa phương; tuyệt đối không tin hay nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, kẻ xấu. Do vậy, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị trấn luôn được giữ vững, ổn định; không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.
 
Công an thị trấn cũng chủ động xây dựng kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đẩy mạnh thực hiện những các biện pháp, công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, nhằm tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo số liệu của thị trấn, năm 2019, đã phối hợp điều tra làm rõ 10/12 vụ phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản. Nổi bật là đã bắt 2 nhóm gồm 16 đối tượng ường trộm cắp 60 xe máy… Công an phối hợp cùng với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng vận động xây dựng mô hình camera an giám sát an ninh trên toàn địa bàn. Hiện toàn thị trấn đã có 26 camera an ninh. Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng mô hình tổ dân phố M’Lọn, Nghĩa Lập 4 “Không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; xây dựng mới mô hình “Bảng thông tin tuyên truyền phòng chống tội phạm”; mô hình hifnh tự quản về an ninh trật tự của Hội Cựu chiến binh. Năm 2019, thị trấn Thạnh Mỹ có 11/11 tổ dân phố, 4/4 trường học được công nhận an toàn về an ninh trật tự. 
 
Lực lượng công an, quân sự duy trì thực hiện tốt quan hệ phối hợp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đối phó với mọi tình huống. Để nâng cao hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Công an thị trấn cũng đã cxủng cố, kiện toàn 8 lượt thành viên các tổ bảo vệ dân phố duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả. Toàn thị trấn Thạnh Mỹ hiện có 1 ban bảo vệ dân phòng gồm 3 thành anh viên, 11 tổ bảo vệ dân phố với 55 thành viên. 
 
Một trong những kinh nghiệm để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng và có hiệu quả cao ở vùng nông thôn, theo Công an thị trấn Thạnh Mỹ thì ngoài việc tập hợp, vận động và đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an và các tổ chức quần chúng tại chỗ phải thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào, phối hợp chặt chẽ với MTTQ cùng và các tổ chức thành viên, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia bvảo vệ an ninh trật tự.
 
NGUYỄN NGHĨA