Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội 

Nhằm nâng cao công tác giám sát, phản biện xã hội; ngày 5/7/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tổ chức buổi tọa đàm trao đổi các giải pháp về công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2017.  Tham gia buổi tọa đàm còn có đồng chí là Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các đoàn thể trong huyện, Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) các xã, thị trấn Liên Nghĩa dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Minh – Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Dương Quang Hải – Uỷ viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.


Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định số 218 ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Bộ Chính trị (khóa XI). Qua đó Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thể hiện vai trò chủ trì trong việc phối hợp với các tổ chức thành viên; phát huy vai trò của các hội đồng tư vấn, các ủy viên Ủy ban MTTQ trong thực hiện giám sát, phản biện, góp ý; tổ chức quán triệt, triển khai các Quy định, Quy chế sâu rộng từ huyện đến cơ sở; tổ chức tập huấn đến cán bộ MTTQ và các đoàn thể về nguyên tắc, phương pháp thực hiện, phù hợp với điều kiện của các địa phương và chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; thực hiện đúng quy trình giám sát. Bên cạnh đó, cấp cơ sở đã tích cực phối hợp giám sát; phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, tạo sự hưởng ứng, đồng tình trong nhân dân. Cũng tại hội nghị, đã có nhiều ý kiến phát biểu thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn; những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế và đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới.