Tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên 

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết chương trình phối hợp năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp năm 2017 sáng 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: “Việc ký kết chương trình phối hợp năm 2017 sẽ là tiền đề quan trọng, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên và cũng là cơ sở để các cơ quan tham gia chương trình phối hợp hoàn thiện chương trình công tác của tổ chức mình trong năm 2017”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân

phát biểu tại Hội nghị

Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Bùi Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự; Bí thư thường trực Đoàn TNCS HCM Nguyễn Mạnh Dũng cùng đại diện các tổ chức tham gia chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các Đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để nâng cao hiệu quả các hoạt động cảu MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng nhất là ở địa bàn khu dân cư.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam

 tham dự Hội nghị.

Năm 2016, công tác phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc phối hợp trao đổi, nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã được thực hiện nền nếp. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai có kết quả. Công tác đối ngoại nhân dân có sự chuyển biến mới trong việc tăng cường liên kết, phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên. Đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã có sự đóng góp to lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2017 chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo đó các bên tập trung phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, các cơ quan phối hợp nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, đội ngũ trí thức, các tầng lớp nhân dân; tập hợp góp ý, sáng kiến của nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng đất nước; phối hợp tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì cùng các cơ quan phối hợp hiệp thương phân công để triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua, Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình đã đề ra của tổ chức mình.

Trong triển khai các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương như “Vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “Toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội”...

Về việc phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân, các cơ quan và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2019, trong đó, đặc biệt quan tâm phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các tổ chức Mặt trận, đoàn thể nhân dân của các nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Trong công tác phối hợp trong công tác củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác cho cán bộ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp rà soát để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, đổi mới tổ chức, bộ máy và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương, khu vực, địa bàn còn nhiều khó khăn, hạn chế.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là lần thứ 4  Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức nòng cốt. Từ lần đầu tiên ký kết với 5 tổ chức chính trị - xã hội theo phương thức 1 +5 đến nay việc phối hợp là 1+7 giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Trung ương các Đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, trong năm 2016, hệ thống Mặt trận và các tổ chức tham gia chương trình phối hợp đã thực hiện theo tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XII, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, có những sáng kiến chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của xâm nhập mặn, hạn hán thủy hải sản chết hàng loạt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường

phát biểu tại Hội nghị

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân năm 2017 là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đặt ra yêu cầu bên cạnh việc triển khai quyết liệt hoạt động giám sát phản biện xã hội cũng đặt ra yêu cầu mới là tham gia chống tham nhũng; triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế” theo tinh thần đổi mới.

Để triển khai khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo hướng đột phá, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các tổ chức tham gia chương trình phối hợp cần quan tâm thực hiện hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”.

“Cần có sự giám sát của các tổ chức chính trị xã hội với những đối tượng này qua việc hình thành hệ thống, địa chỉ tiếp nhận thông tin từ hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, công an, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đối với những hộ gia đình khó khăn cùng cực, phụ nữ bị bạo hành để có có sự xử lý, hỗ trợ kịp thời”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, trong năm 2017 cần tạo sự đột phá trong xây dựng HTX kiểu mới hình thành phong trào xây dựng HTX kiểu mới trong các tỉnh thành cả nước qua đó tạo sự chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế hợp tác để HTX thực sự là chỗ dựa của nông dân trong thời kỳ hội nhập.

Đặc biệt theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017 phải tạo được sự chuyển biến trong ý thức biến từ sự nhạy cảm của nhân dân, biến từ lòng yêu nước, biến từ chủ trương Đảng, Nhà nước, sự hài lòng hay không hài lòng của người dân trở thành một cuộc vận động, một phong trào chống tiêu cực, tham nhũng trong cả nước.

“Mặt trận và các tổ chức thành viên phải cùng suy nghĩ việc chống tham nhũng có thể hình thành một phong trào nhân dân chống lãng phí hay không? Chống tham nhũng lãng phí nếu chỉ Đảng, chính quyền vào cuộc mà không có nhân dân, không có Mặt trận đoàn thể thì không thành công”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, UBTƯ MTTQ Việt Nam đang triển khai thực hiện vấn đề này và trong thời gian tới sẽ có chương trình hành động của MTTQ Việt Nam để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về chống tham nhũng, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên, cùng người dân và truyền thông để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Đối với phong trào, hoạt động sáng tạo, bên cạnh việc triển khai xuất bản “Sách vàng sáng tạo Việt Nam” nhằm tuyên dương các điển hình sáng tạo, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong năm 2017 các đoàn thể giới thiệu các công trình và đưa ra những sáng kiến cụ thể để từ đó thế giới nhìn nhận được khi nghĩ đến Việt Nam là nghĩ đến sáng tạo.

“Năm 2017, hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tập trung đẩy mạnh sáng tạo lên một yếu tố cao hơn nữa, gắn với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thu đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế””, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gợi mở.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị trong năm 2017 cần đẩy mạnh công tác truyền thông với phương châm cổ vũ lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết, đẩy mạnh sáng tạo, của người Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cạnh tranh hội nhập toàn cầu. Cùng với đó tiếp tục thực hiện tốt hơn chức năng giám sát phản biện xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, công tác tổ chức cán bộ.

UBTƯ MTTQ Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác với Trung ương các Đoàn thể chính trị -

xã hội; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

“Việc ký kết chương trình phối hợp năm 2017 sẽ là tiền đề quan trọng để hướng tới Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam vào tháng 1/2017 và cũng là cơ sở để các cơ quan tham gia chương trình phối hợp hoàn thiện chương trình công tác của tổ chức mình trong năm 2017”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Tại Hội nghị dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cùng đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp năm 2017.