Tăng cường trao đổi thông tin hai chiều 
Chiều nay 19/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Các đồng chí: Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND – UBMTTQ
Các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa HĐND – UBND – UBMTTQ
Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp ba bên, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra những phải pháp khắc phục trong thời gian đến.
 
Các đại biểu tham dự đã được nghe Chánh văn phòng HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả phối hợp giữa ba bên. Nhìn chung, hoạt động phối hợp giữa HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2017 đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được mở rộng, chất lượng được nâng cao và hiệu quả thiết thực.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những bất cập trong quy chế phối hợp, đề nghị trong thời gian đến khi triển khai chương trình giám sát cố gắng tránh trùng lắp về nội dung, gây phiền hà cho cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp. Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị HĐND, UBND cần tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quan tâm  hỗ trợ kinh phí chuẩn bị đại hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, các sở ngành cần làm tốt công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam về nhiều lĩnh vực, nhất là trong xã hội hóa giáo dục, y tế, môi trường…cần tập trung vào 6 nội dung trong  quy chế phối hợp đã ký kết để mục tiêu cuối cùng đạt được là thúc đẩy kinh tế -  xã hội, nâng cao mức sống cho người dân.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận nhấn mạnh: để công tác phối hợp trong năm 2018 đạt kết quả cao, cần tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát, tập trung giám sát thực hiện dân chủ cơ sở, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân. Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tập trung xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tổ chức tốt “Đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân”. Văn phòng ba cơ quan cần có sự phối hợp thường xuyên hơn nữa trong trao đổi, cung cấp thông tin nhằm làm tốt hơn quy chế phối hợp. 
 
Nguyệt Thu