Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, xây dựng chính quyền vững mạnh 
Ðể củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, chính quyền, thời gian qua, hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực phát huy vai trò trọng trách của mình, trong đó có việc tăng cường giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh. 
 
Bên cạnh việc tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn kết, vận động các tầng lớp nhân dân, thì hoạt động giám sát và phản biện luôn được dư luận đặc biệt quan tâm. Một trong những hoạt động tham mưu nổi trội trong thời gian qua, đó là việc MTTQ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đại biểu doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Theo đó, đã có rất nhiều ý kiến kiến nghị tâm huyết, sát thực tế, nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc đã được các đại biểu tham dự đối thoại nêu lên và đã được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền lắng nghe, chia sẻ. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến các sở, ngành đã được giải trình và trả lời ngay tại buổi đối thoại trên tinh thần hết sức dân chủ, cởi mở, thẳng thắn. Qua đó, đã góp phần tạo niềm tin, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động, tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, trong thời gian qua, MTTQ cũng đã tổ chức giám sát “Việc huy động nguồn lực và quản lý, sử dụng vốn trong xây dựng nông thôn mới”. Nhiều tổ chức chính trị - xã hội, thành viên của MTTQ cũng đã tích cực phát huy vai trò giám sát của mình, như Hội Nông dân giám sát “Việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giám sát “về trách nhiệm của UBND huyện, thành phố trong việc bố trí nguồn lực để Hội Phụ nữ thực hiện nội dung số 07, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 1600 của Thủ tướng Chính phủ”. Đoàn Thanh niên thực hiện giám sát nội dung “Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong thanh niên”. Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện giám sát “Việc thực hiện quy định pháp luật về đóng BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp”. Là một tổ chức thành viên của MTTQ, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm và uy tín của mình thông qua những kết quả trong việc giám sát vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đối với hội viên cựu chiến binh. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn làm điểm triển khai thực hiện các nội dung, quy trình giám sát của MTTQ cấp cơ sở, chọn 24 xã, phường, thị trấn và hỗ trợ kinh phí làm điểm về giám sát trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua việc giám sát rất nhiều nội dung thiết thực như trên đã kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền khắc phục những thiếu sót, hạn chế, tồn tại và theo đó đề xuất cấp ủy, chính quyền có các giải pháp tiếp tục chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các chủ trương, chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.
 
Giám sát thực hiện dân chủ cơ sở cũng là một trong những nội dung quan trọng thường xuyên được MTTQ và các tổ chức thành viên tham gia giám sát. Đặc biệt, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy hiệu quả hoạt động, tạo niềm tin cho nhân dân tại cơ sở. Cụ thể, trong năm 2017 vừa qua, đã thực hiện thanh tra, giám sát tại cơ sở được 259 vụ việc. Qua giám sát, kiểm tra, xác minh, kiến nghị xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, thất thoát vốn nhà nước và nhân dân, sử dụng không đúng mục đích. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện giám sát được 695 công trình dự án đầu tư xây dựng tại các xã, phường, thị trấn với nguồn vốn do nhân dân đóng góp, vốn nhà nước và nhân dân cùng làm và một số công trình 100% vốn nhà nước đầu tư. Qua giám sát trực tiếp tại cơ sở, về chất lượng, hiệu quả của các công trình xây dựng ngày được nâng lên, được nhân dân đồng tình ủng hộ, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Ngoài ra, MTTQ và các thành viên cũng đã chú trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật. Chủ động phối hợp, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Tổ chức việc tiếp dân thường xuyên tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp, phối hợp với chính quyền các ngành chức năng tiếp công dân và tham gia đối thoại, giải quyết những bức xúc của nhân dân.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: Để góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân, nội dung giám sát và phản biện xã hội vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà hệ thống MTTQ tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giám sát và phản biện, chọn những vấn đề nổi cộm, thiết thực mà nhân dân quan tâm để tiến hành giám sát. 
 
NGUYỆT THU