Sống phúc âm giữa lòng dân tộc 
Qua 5 năm triển khai Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ trương công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới, được các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đồng bộ, thống nhất nên hiệu quả mang lại rõ nét. Trong đó, nổi bật nhất là công tác vận động, tranh thủ chức sắc chủ chốt đồng thuận, hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương có sự đóng góp rất lớn của chức sắc, chức việc đạo Tin Lành.
 
Giờ ra chơi của trẻ em vùng DTTS ở Trường Mầm non xã Tà Nung (Đà Lạt). Ảnh: A.N
Giờ ra chơi của trẻ em vùng DTTS ở Trường Mầm non xã Tà Nung (Đà Lạt). Ảnh: A.N
 
Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 30/8/2016 về việc “Triển khai công tác đối với đạo Tin Lành giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về một số công tác đối với đạo Tin Lành. Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) cũng ban hành các văn bản đề nghị UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố tích cực triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác đối với đạo Tin Lành. Trong đó, tập trung vào giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào theo đạo Tin Lành; đề ra những biện pháp đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, ngăn chặn việc truyền đạo trái phép, nhất là ở vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Đồng thời, để các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã phối hợp các ngành chức năng, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho hàng ngàn lượt chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 101-KL/TW ngày 3/9/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tình hình đạo Tin Lành tiếp tục có những chuyển biến về số lượng cũng như phạm vi hoạt động. Năm 2014, toàn tỉnh có 31 hệ phái (8 hệ phái đã được Nhà nước cho phép hoạt động) với khoảng 92.100 tín đồ (trong đó, có trên 80.000 tín đồ là đồng bào DTTS, chiếm 87% tổng số tín đồ); 125 mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo và trưởng lão được công nhận; 94 chi hội, 3 hội nhánh, 296 điểm nhóm, 52 cơ sở thờ tự. Đến nay, có 33 hệ phái Tin Lành (9 hệ phái Tin Lành đã được Nhà nước công nhận, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo) với khoảng 93.000 tín đồ (trong đó, có khoảng 82.000 tín đồ người DTTS, chiếm 89% tổng số tín đồ); 132 mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo được công nhận; 99 chi hội (hội thánh), 3 hội nhánh, 355 điểm nhóm; 60 cơ sở thờ tự; 76/147 xã, phường, thị trấn có đạo Tin Lành.
 
Nhìn chung, kể từ khi có Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hoạt động của đạo Tin Lành trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào ổn định, nề nếp; chức sắc, chức việc và bà con tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính sách tôn giáo do tỉnh và huyện tổ chức...
 
Việc triển khai Kết luận số 101-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng được các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở thực hiện đồng bộ, thống nhất nên hiệu quả mang lại rõ nét. 
 
Trong đó, nổi bật nhất là công tác vận động, tranh thủ chức sắc chủ chốt đồng thuận, hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương có sự đóng góp rất lớn của chức sắc, chức việc đạo Tin Lành. Thông qua các hoạt động mục vụ cho bà con tín đồ, các chức sắc đã kết hợp, lồng ghép việc tuyên truyền, nhắc nhở đồng bào có nhận thức đúng đắn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Qua đó, chức sắc, chức việc, tín hữu theo đạo Tin Lành luôn ý thức trong việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố, tăng cường và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa lành mạnh, thể hiện tinh thần yêu quê hương, đất nước. Vận động người thân, bà con tín đồ trong cộng đồng dân cư cam kết không vi phạm Luật an toàn giao thông; tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần chung vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện đường hướng hoạt động theo Hiến chương của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) là: “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” cho tốt đời đẹp đạo. 
 
Thông qua việc tổ chức bồi linh, hiệp nguyện, nhất là bồi linh thanh niên, phụ nữ... đã gắn kết và đưa các chương trình “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ và chương trình “5 xung kích, 4 đồng hành” của Hội Liên hiệp Thanh niên... vào thực tế cuộc sống. Thành quả của công tác tuyên truyền, vận động đã giúp bà con theo đạo Tin Lành trong tỉnh luôn ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Tích cực hưởng ứng và ủng hộ các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ xây dựng biển đảo quê hương... Trong những năm qua, mặc dù đời sống kinh tế còn khó khăn nhưng đồng bào theo đạo Tin Lành đã đóng góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ người dân tại các địa phương bị lũ lụt. Sẵn sàng góp công, góp của cùng với Nhà nước để xây dựng, đổi mới bộ mặt nông thôn theo hướng tiến bộ, hiện đại... Tín hữu thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, luôn nêu cao ý thức cảnh giác không để kẻ xấu lợi dụng nhằm tuyên truyền, kích động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
AN NHIÊN