Phải nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả 
Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị cán bộ chủ chốt dưới hình thức trực tuyến cùng 15 điểm cầu ở các huyện, thành phố trong tỉnh - triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tổ chức sáng ngày 23/12. 
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII tới lực lượng cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy triển khai nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng khóa XII tới lực lượng cán bộ chủ chốt toàn tỉnh
Tham dự ở đầu cầu Tỉnh uỷ còn có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, UVBTV Tỉnh ủy, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh và lực lượng cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ - Nguyễn Xuân Tiến đã triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
 
Theo đó, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn cùng với tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết nêu 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hệ thống những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Mục tiêu nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và “tự diễn biến”, “tự chuyển biến”. Nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nguy cơ đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng và chế độ nếu không ngăn chặn đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từ đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt: 
- Đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; 
- Cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 
- Cơ chế kiểm soát quyền lực; 
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; 
- Sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; 
- Hợp đồng có thời hạn với viên chức; 
- Tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; 
- Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; 
- Phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; 
- Có cơ chế tạo động lực như chính sách tiền lương, nhà ở... 

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến cũng đã nêu rõ 5 lý do căn bản và cần thiết để ban hành Nghị quyết, lý do vì sao Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hướng khắc phục trong quá trình thực hiện Nghị quyết; Một số vấn đề về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết thể hiện tinh thần “mọi lúc, mọi nơi, mọi người” cùng tham gia thực hiện nghị quyết. Trong đó vai trò quyết định vẫn là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp.

“Việc học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đạt được kết quả thiết thực là yêu cầu quan trọng hàng đầu để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Vì vậy, sau hội nghị này, các đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết. Đặc biệt là việc nhận diện các biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, thấy được sự cần thiết phải kiên quyết, kiên trì khắc phục những yếu kém, khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao.” - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự triển khai nghị quyết hội nghị
Các đại biểu tham dự triển khai nghị quyết hội nghị. Ảnh: N. Thu

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng phổ biến những nội dung quan trọng về kế hoạch số 04 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, gắn với Nghị quyết 05 và Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị và nhấn mạnh - những nội dung này cần làm ngay và thường xuyên.

“Các cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình và kiểm tra việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới. Không chỉ có xây dựng chương trình hành động mà quan trọng hơn là phải thực hiện chương trình hành động đó, có sự đánh giá hàng năm để nhận thấy được ưu điểm như thế nào; hạn chế, khuyết điểm ra sao. Phải xác định được những việc cần làm. Phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đem lại hiệu quả thiết thực.” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận phát biểu tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến yêu cầu, trong quá trình học tập, nghiên cứu nghị quyết, mỗi người cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc rằng, việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người đứng đầu cấp ủy về thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết hội nghị lần thứ tư BCHTW khóa XII.

Trao đổi với Báo Lâm Đồng, đồng chí Trần Văn Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận xét: 
 
“Việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo hình thức trực tuyến lần này có nhiều ưu điểm như: Số lượng đại biểu tham dự nhiều hơn; thành phần đại biểu cũng được mở rộng; tiết kiệm chi phí cho cơ sở; tài liệu cung cấp cho đại biểu kịp thời và đầy đủ… Tuy nhiên, có một số vấn đề cần phải chấn chỉnh theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) đó là, các đại biểu phải hết sức nghiêm túc, cầu thị trong quá trình lĩnh hội Nghị quyết. Bên cạnh số đông đại biểu chăm chú lắng nghe, ghi chép thì vẫn còn một số đồng chí đi muộn, về sớm, làm việc riêng, thiếu tập trung. Đây là việc cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh trong thời gian tới. 
 
Theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Bí thư cấp ủy phải có trách nhiệm trong việc nhắc nhở để hội nghị triển khai Nghị quyết đạt kết quả cao. Riêng viết bản thu hoạch sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết TW4 (khóa XII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể, phù hợp.
 
Cũng theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Tiến đã chủ trì hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 14 để bàn chuyên đề, cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện NQTW4 của tỉnh Lâm Đồng. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao độ của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng như cán bộ chủ chốt các cấp để NQTW4 thực sự đi vào đời sống, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng."
PV

 

Ngoài đội ngũ cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Cát Tiên mời tất cả các đảng viên giữ chức vụ cùng dự Hội nghị quán triệt NQTW4 tại đầu cầu Cát Tiên. Ảnh: Văn Tòa
Ngoài đội ngũ cán bộ chủ chốt, Huyện ủy Cát Tiên mời tất cả các đảng viên giữ chức vụ cùng dự Hội nghị quán triệt NQTW4 tại đầu cầu Cát Tiên. Ảnh: Văn Tòa

Nguyệt Thu