Phát động thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2017 - 2020 
Chiều ngày 30/3, UBMTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ phát động thi đua thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 
 
Tham dự lễ phát động có đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phan văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Anh Xuân - Phó trưởng Ban Công tác mặt trận phía Nam; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, các sở ngành, các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố, đại diện 24 xã, phường, thị trấn làm điểm trong tỉnh.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người
 
Các đơn vị, tổ chức tham gia ký kết thi đua
Các đơn vị, tổ chức tham gia ký kết thi đua
Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Phát động thi đua, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: 100% xã, phường, thị trấn và thôn tổ dân phố trong toàn tỉnh phải bám sát 5 nội dung cuộc vận động; trong đó 117 xã, 992 thôn thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 30 phường, thị trấn, 577 tổ dân phố triển khai đô thị văn minh. Trọng tâm 2017 là xây dựng mô hình điểm thực hiện cuộc vận động, trong đó, huyện Đức Trọng làm điểm về xây dựng nông thôn mới, thành phố Đà lạt làm điểm về đô thị văn minh, các đơn vị cấp xã xây dựng mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp nhau thoát  nghèo, bảo đảm an ninh trật tự - an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh… Chủ tịch Ủy ban MTTQ kêu gọi, trên tinh thần “ đoàn kết – đồng thuận – thống nhất hành động” các ngành, các địa phương, hệ thống chính trị, MTTQ và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu cuộc vận động đề ra giai đoạn 2017 – 2020.
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận yêu cầu: MTTQ tỉnh và các địa phương bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ở vùng đô thị tập trung vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nét đẹp ứng xử văn minh, vận động các hộ gia đình kinh doanh, chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tham gia tích cực các tiêu chí phát triển văn minh đô thị. 
 
Ở vùng nông thôn, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững. Các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, đôn đốc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động, gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh chỉ đạo cơ quan, đơn vị, coi đây là tiêu chí đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm và cả nhiệm kỳ.